Què és i per a què serveix?

És un mercat on només s’accepten articles d’artesania. Es celebra cada primer dissabte de mes al carrer dels Cafès i altres festivitats com la Festa Major, Sant Jordi, la Fira i dies de Nadal (pot haver-hi variacions en la ubicació per dies festius o per coincidències amb altres actes de la vila). L'horari de venda és de 10 h a 21 h.
En aquest mercat es pot participar mitjançant un permís anual o bé a un permís esporàdic. El procediment per participar-hi és omplint una sol·licitud a través de la seu electrònica o presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC). En aquesta sol·licitud s’haurà d’especificar si es vol venir anualment o bé de forma esporàdica.
El departament de Promoció Econòmica, un cop rebuda la sol·licitud, es posa en contacte amb l’interessat/da per demanar fotografies i/o informació dels productes que es volen vendre i per a concretar l’espai disponible.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que treballi articles d'artesania i que presenti la documentació obligatòria.

Quins documents s’han de presentar?

De forma electrònica:
1. instància genèrica (requereix autenticació). Caldrà especificar si es vol participar de forma anual o de forma esporàdica.
2. Es poden presentar fotografies del producte.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Pagament:
La notificació de la liquidació servirà d’autorització per a la participació en el mercat.

1. Per a ocupacions esporàdiques mensuals: un cop acceptada la sol·licitud es notificarà a la persona interessada la liquidació corresponent.
2. Per a ocupacions anuals. Es podrà pagar al Servei d’Atenció a la Ciutadania (el SAC o el departament de Promoció Econòmica farà arribar a la persona interessada la liquidació corresponent).

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Durant tot l'any.

Quina documentació es lliura?

Presencialment es lliurarà còpia de la instància amb el registre.

Quins serveis hi intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.
Servei d'Atenció a la Ciutadania.

Quins recursos podem utilitzar?

El recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

Les instàncies s'incorporen a la llista d'espera del Mercat "El racó de l'art".

Descarregar sol·licituds

  Sol·licitud general

Model d'autorització

Tràmits relacionats

Renovació del Mercat "El racó de l'art"

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell