Què és i per a què serveix?

És un mercat temporal organitzat per l’Ajuntament per a la instal·lació de parades d’artesania, marroquineria, bijuteria, roba d’estiu, llibres, minerals, articles de la llar...
Aquest mercat es celebra a partir de Setmana Santa de 12 h a les 20 h i durant l’estiu, de 18 h fins a les 00 h. Cada any s’aprova el calendari amb les dates exactes de celebració.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

- Normativa vigent

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Es liquida anualment mitjançant la inclusió a un cens: el padró del mercat del passeig Marítim de Coma-ruga.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Temps de resposta

Durant l'any

Quins serveis intervenen?

Regidoria de Promoció Econòmica
Departament de Gestió Tributària
Departament de Tresoreria

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

Les parades vacants han de sortir a concurs públic. Pot ser per la transmissió del titular de la parada o per una baixa del titular. Si hi ha llocs vancants els trobareu en el següent enllaç:
Llocs vacants

On es pot trobar més informació?

Per telèfon al 977 665 253 (oficina de Promoció Econòmica) o bé enviant un correu electrònic a mercats@elvendrell.net.

Tràmits relacionats

Mercat divendres al Vendrell
Mercat dissabtes a Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell