Què és i per a què serveix?

La Policia Municipal emet aquest informe perquè una persona pugui demostrar la seva bona conducta cívica i ciutadana.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d'edat a la qual se li hagi exigit la presentació del document en un procediment.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

1 setmana

Quina documentació es lliura?

Al moment:
Còpia de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
Informe.

Quins serveis intervenen?

Policia Municipal

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament del Vendrell per poder tenir armes d'aire comprimit o de balins (de calibre 4.5 , 5.05 , 6 mm o 6.5 mm) i armes de Paintball.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà empadronat al Vendrell, major de 14 anys (veure apartat d'observacions), posseïdor d'una arma d'aquestes característiques i que no estigui inculpat ni condemnat en cap procediment jurisdiccional penal o civil en matèria de responsabilitat civil per a l'ús d'armes, i que no hagi estat sancionat administrativament en matèria d'armes ni per incompliment de normes i ordenances de convivència ciutadana i seguretat ciutadana.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud targeta d'armes
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Original i fotocòpia de la factura de l'arma que acrediti la propietat i característiques de l'arma (o fotocòpia compulsada)
5. Certificat d'antecedents penals (en el cas d'un menor d'edat haurà de ser el tutor que l'autoritza qui presenti el certificat d'antecedents penals)
6. Certificat d'aptituts psicofísiques
7. Targeta de l'arma (la facilita i emplena l'Ajuntament)
8. Volant d'empadronament

Quina normativa regeix?

- Reglament d'armes aprovat per RD 137/1993 de 23 de gener.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre's la sol·licitud:
2. Targeta d'armes
3. Liquidació.

Quins serveis intervenen?

Policia Municipal
Servei d'Atenció al Ciutadà

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.

Observacions

- Els menors d'edat hauran de presentar una autorització paterna per tenir possessió d'una arma d'aquestes característiques i per poder realitzar la tramitació a l'Ajuntament. En aquest cas, serà el tutor que l'autoritza qui haurà de presentar el certificat d'antecedents penals.
- Les targetes d'armes de tipus A (automàtiques o semiautomàtiques) caduquen als cinc anys.
- Les targetes d'armes de tipus B (1 sol tret) són indefinides.
- Un cop concedit el permís, la Policia Municipal avisarà al ciutadà per passar a recollir-lo.
- Les targetes s'atorgaran als veïns o residents al municipi del Vendrell (s'ha d'estar empadronat), limitant-se el seu ús al terme municipal respectiu.
- En cas de renovació de la targeta i/o incorporació d´armes cal aportar tota la documentació i la targeta d´armes existent.
- La taxa a pagar és per targeta i no per arma.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud targeta d'armes

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell