Què és i per a què serveix?

El servei de grua municipal fa la retirada dels vehicles mal estacionats a la via pública. Si el ciutadà arriba al seu cotxe abans que la grua l'hagi pres, pot recuperar el vehicle, al mateix moment, pagant en metàl·lic la taxa corresponent.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà al qual li estiguin retirant el vehicle de la via pública.

Quins documents s’han de presentar?

1. Document d'identitat.
2. Pagament de la taxa.
3. Si es vol presentar al.legació, plec de descàrrec.

Quina normativa regeix?

- Ordenança de Circulació de la Policia Municipal.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

 Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Al mateix moment de la retirada del vehicle.

Si presenta plec de descàrrec, personalment a:
BASE - Gestió d'ingressos Locals (Preferiblement)
C. Narcís Monturiol, 24 Bx L1
43700-El Vendrell
Tel. 977660129

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Comprovant de pagament del mig enganxament.
2. Còpia segellada de la sol·licitud, si es presenta plec de descàrrec.

Quins serveis intervenen?

Departament de la Policia Municipal.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Plec de descàrrec.

On es pot trobar més informació?

Grua municipal: retirada d'un vehicle mal estacionat

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell