Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell posa a disposició de les persones jubilades del municipi un seguit de parcel·les que poden ser conreades. Actualment ja estan adjudicades les 33 parcel·les existents i de moment no hi ha cap previsió de fer més parcel·les destinades a fer hortets.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona jubilada del municipi.

Quins documents s’han de presentar?

Veure apartat "Observacions".

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis intervenen?

Servei de Medi Ambient

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Permisos per anar a la zona recreativa del Fondo del Mata
Permisos per anar a la zona recreativa de Tomoví

Observacions

Actualment no hi ha parcel·les disponibles i no hi ha previsió de fer-ne més, i a més, hi ha una llarga llista d'espera. Tot i així, cal presentar sol·licitud per entrar a la llista d'espera.

 

 

Què és i per a què serveix?

La zona recreativa del Fondo del Mata disposa d'una zona de barbacoes per a ús dels ciutadans que vulguin anar a gaudir d'un àpat a l'aire lliure.

Observacions

Es pot fer ús de la zona recreativa només els caps de setmana i no cal fer reserva. Cal portar taules, cadires i carbó.

Enguany, per Setmana Santa, la zona també romandrà oberta els dies 7, 8, 9 i 10 d'abril (de divendres a dilluns).

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Permisos per anar a la zona recreativa del Tomoví

 

 

Què és i per a què serveix?

La llei exigeix tenir l'animal censat i amb el xip posat. En aquest sentit, l'Ajuntament disposa d'un cens de gossos, en el qual és obligatori inscriure l'animal un cop a la vida. En adquirir un nou animal, el propierati s'ha d'adreçar a l'Ajuntament per donar-lo d'alta. Quan l'animal causa baixa també ho ha de comunicar.
Actualment, la Generalitat ha posat en marxa un nou registre per a tots els gossos. Per tant, a part del cens de l'Ajuntament del Vendrell, s'ha de registrar el gos al registre de la Generalitat. L'Ajuntament del Vendrell, com a entitat col·laboradora, durà a terme aquest tràmit.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que sigui propietària d'un gos.

Quins documents s'han de presentar?

SOL·LICITUD D'ALTA DE L'ANIMAL:
1. Sol·licitud d'inscripció al cens municipal d'animals de companyia.
2. Original del document identificatiu del propietari de l'animal.
3. Original i fotocòpia de la cartilla sanitària de l'animal on consti el número d'identificació del xip i les vacunes administrades.
4. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
5. Comporta el pagament de la taxa municipal d'inscripció al cens d'animals de companyia.

SOL·LICITUD DE CANVI DE TITULAR DE L'ANIMAL:
1. Sol·licitud d'inscripció al cens municipal d'animals de companyia.
2. Original del document identificatiu del propietari de l'animal.
3. Original i fotocòpia de la cartilla sanitària de l'animal on constin les dades del nou titular, número d'identificació del xip i les vacunes administrades.
4. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
5. Comporta el pagament de la taxa municipal d'inscripció al cens d'animals de companyia.

SOL·LICITUD DE BAIXA DE L'ANIMAL:
1. Sol·licitud d'inscripció al cens municipal d'animals de companyia.
2. Original del document identificatiu del propietari de l'animal.
3. Original i fotocòpia de la cartilla sanitària de l'animal on constin les dades del titular, número d'identificació del xip i les vacunes administrades.
4. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
5. En el cas de defunció de l'animal: original i fotocòpia del certificat de baixa que expedeix el veterinari.

Quina normativa regeix?

- Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, (Llei 22/2003, de 4 de juliol)
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia de la sol·licitud d'inscripció al cens
2. Liquidació i entrega de placa

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Medi Ambient
Servei de Gestió Tributària
Servei d'Atenció a la Ciutadania

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Recollida d'animals domèstics abandonats a la via pública
Llicència administrativa que habilita la tinença de gossos considerats de raça perillosa

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'inscripció al cens municipal d'animals de companyia

 

 

Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament no te potestat per donar cap permís per caçar a les APC (Àrees Privades de Caça). El procediment a seguir és el següent:
1. Treure's la llicència d'armes a la Guàrdia Civil
2. Treure's la llicència de caça al Departament d'Agricultura de la Generalitat
3. Disposar d'assegurança especial per a caçadors
4. A través de l'entitat Societat de Caçadors s'ha de demanar el permís per caçar l'APC determinada que cada caçador triï.
5. Si un cop fet això van a una APC que ha passat a classificar-se com a residencial (urbana), no es podrà caçar amb armes, però si amb xarxes.

Tot dins de la temporada de caça, que normalment comença pels voltants del 12 d'octubre.

Com i on es pot presentar?

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat (DARP)
Carrer Nou, 86, bxs.
Tel. 977660122
43700-El Vendrell

Societat de Caçadors
Hotel d'Entitats - Despatx 7
Tel. 699488864
socaven@wanadoo.es

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell