Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament no te potestat per donar cap permís per caçar a les APC (Àrees Privades de Caça). El procediment a seguir és el següent:
1. Treure's la llicència d'armes a la Guàrdia Civil
2. Treure's la llicència de caça al Departament d'Agricultura de la Generalitat
3. Disposar d'assegurança especial per a caçadors
4. A través de l'entitat Societat de Caçadors s'ha de demanar el permís per caçar l'APC determinada que cada caçador triï.
5. Si un cop fet això van a una APC que ha passat a classificar-se com a residencial (urbana), no es podrà caçar amb armes, però si amb xarxes.

Tot dins de la temporada de caça, que normalment comença pels voltants del 12 d'octubre.

Com i on es pot presentar?

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat (DARP)
Carrer Nou, 86, bxs.
Tel. 977660122
43700-El Vendrell

Societat de Caçadors
Hotel d'Entitats - Despatx 7
Tel. 699488864
socaven@wanadoo.es

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell