Un Punt Lila i Arc Iris és un espai d’informació, identificació, visibilització, suport, seguretat i actuació contra les violències masclistes que pateixen dones i persones del col·lectiu LGBTIQ+ als espais públics d’oci. I té com a objectius:

-Oferir informació sobre prevenció i eines per l'actuació davant d'una agressió masclista.

-Informar sobre els serveis del municipi i així com també tenir material d’informació i sensibilització.

-Registrar assetjaments, abusos i agressions masclistes.

-Tenir un espai reservat i íntim per a víctimes.

-Derivar i/o acollir o acompanyar.

-Compliment del Protocol municipal d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci.

El projecte de desplegament de Punts Liles i Arc Iris està dirigit per la Regidoria de Feminismes i Drets LGBTIQ+ de l'Ajuntament del Vendrell i personal especialitzat per la seva execució. Aquest projecte es va començar a desenvolupar al 2020 amb el Protocol municipal d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci i a través d’una comissió de seguiment es decideix quins esdeveniments tindran un Punt Lila i Arc Iris.

©2019 Ajuntament del Vendrell