La Regidoria de Feminismes i Drets LGBTIQ+ (abans Regidoria de Polítiques de Gènere, Igualtat i Drets LGTBIQ) de l’Ajuntament del Vendrell conjuntament amb l’Agència Catalana de Joventut i l’Observatori Noctàmbul@s han elaborat un Protocol municipal d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci a través d’un procés participatiu i transversal amb l’objectiu general d’aportar un recurs tècnic que serveixi com a eina per combatre les violències sexuals als espais d’oci festiu i generar així, espais de llibertat.                     

Protocol municipal d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci                                                                                                         portada protocol

 

DEPARTAMENT D'IGUALTAT I FEMINISMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES

Línia gratuïta i confidencial d’atenció a les dones en situació de violència 24 hores, tots els dies de l’any   900 900 120 
tl 900 900 120

Informació d'interès:                                                                                               

-Pla d'acció per combatre la pressió estètica 2023-2026, per la Generalitat de Catalunya

-Dossier estadístic Violències Masclistes 2022, per l'Observatori de la Igualtat de Gènere

-Dossier les dones a Catalunya 2022, per l'Observatori de la Igualtat de Gènere

 

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell