La denominació LGBT (i els diversos equivalents en altres llengües) és una sigla que correspon a lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres. L'ordre de les lletres que la constitueixen és variable. De vegades, també s'omet la B (de bisexuals), o s'afegeix una I (d’intersexuals) o una Q (de queers o de qüestionament). També pot portar un signe + al final per a englobar les persones amb qualsevol altra orientació sexual o identitat de gènere.

 

La Generalitat de Catalunya va promulgar la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de les persones LGTBI i per erradicar la LGTBI-fòbia. La Regidoria de Feminismes i Drets LGBTIQ+ de l’Ajuntament del Vendrell, coneixedora de la desigualtat que encara viuen lesbianes, gais, bisexuals, persones transsexuals... realitza actes comunitaris aprofitant dates assenyalades de commemoració per visibilitzar i sensibilitzar sobre la importància dels drets LGBTIQ+ així com també prevenir l'homofòbia, bifòbia, transfòbia... i l'assetjament escolar.

 

 Enllaços i recursos LGBTIQ+ al Camp de Tarragona:

-Catalunya Chrysallis (Associació de Famílies d’Infància i Joventut trans/www.chrysallis.org). Ofereixen acompanyament entre iguals. Totes les tasques es realitzen de forma voluntària per les pròpies famílies. Busquen generar eines a cada família per modificar l’entorn. Ofereixen també assessorament en l’àmbit familiar, educatiu, sanitari, social, legal, esportiu… Caràcter bàsicament virtual (grups de WhatsApp).

-H2O LGTBI+ Tarragona (www.h2o.cat). Ofereixen atenció a població jove en l'àmbit de la promoció de la salut, fent especial incidència en salut sexual, gènere i LGTBIQ+. Atenció i acolliment a persones LGBTIQ+ i a les seves famílies. Facilitació d'espais segurs i grup d'iguals LGTBIQ+ com espai de cures i empoderament. Activisme i militància per a la reivindicació de drets de les persones LGTBIQ+.

-Col·lectiu GSD (Gèneres i Sexualitats Dissidents) de Tarragona (Gènere Lliure). Format per persones a títol individual. No és un col·lectiu específicament trans. Lluiten per la desconstrucció de gènere, contra l'assetjament i les agressions a persones de gèneres i sexualitats dissidents. Fan acompanyament de persones del col·lectiu i fomenten l’aparició d’espais lliures i segurs.

-Euforia Associació de Famílies Trans Aliades (www.euforia.org.es). Acompanyen, assessoren i formen a les persones trans i a les seves famílies. Faciliten espais segurs i de cura dintre de les possibilitats de l’associació. Defensen els drets i interessos en tots els àmbits. Activen estratègies i accions de protecció a la infancia/joventut trans en situació de vulnerabilitat.

-Trànsit Camp de Tarragona. Servei d’Atenció Sanitària per a persones Trans*. Acompanyen i atenen a les persones trans des d’una perspectiva biopsicosocial, que inclou atenció mèdica, quirúrgica, psicològica i social específiques, si ho sol·liciten. També amb requeriments específics o que presentin qualsevol vulnerabilitat (per a més informació cliqueu aquí).

-SOC Trans. Servei d’Ocupació de Catalunya. Acompanyen en matèria d’inserció laboral a les persones trans que així ho requereixin, posant al seu abast els recursos en matèria d’ocupació disponibles en cada moment per tal d’afavorir la seva incorporació al mercat de treball des de la no-discriminació. Garantir que les persones trans es puguin identificar en els seus tràmits de demanda amb el nom sentit que figura a la seva targeta sanitària (per a més informació cliqueu aquí).

Per veure recursos al municipi del Vendrell aneu al desplegable de la dreta a LGBTIQ+/SAI (Servei d'Atenció Integral LGBTIQ+) o Espai Jove de Salut.

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell