plgespetit18

 

 

Pla d'usos temporada 2022

 

Declaració d'intencions - Taula de municipis per un litoral sostenible

Noticies d'interès:

RTV El Vendrell - Taula de municipis per un litoral sostenible

TV3 - Manifest de la taula de municipis per a un litoral sostenible

 

Pla de gestió,  planificació, menteniment i recuperació a les platges del Vendrell:

Aprovat per Junta de Govern de 12/07/2021.

 

Enllaços d'interès:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Costes i medi marí

http://www.magrama.gob.es/ca/costas/temas/default.aspx

Generalitat de Catalunya. Agència Catalana de l’Aigua
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P20000125921250695634676

Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior. Protecció Civil
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/estatplatges/

Generalitat de Catalunya. Institut Meteorològic de Catalunya
http://www.meteo.cat/prediccio/platges

Turisme del Vendrell:
http://www.elvendrellturistic.com/

©2019 Ajuntament del Vendrell