El Vendrell, 7 de novembre de 2023

Des del passat 24 d’octubre i fins el 5 de novembre, la Policia local del Vendrell ha dut a terme una nova campanya específica de control i sanció dels vehicles de mobilitat personal (VMP), com els patinets elèctrics, que incompleixin la normativa establerta.

En concret, en aquest període la Policia local ha fet 50 identificacions i ha interposat 12 denúncies. Per tipologia d’infracció, la més nombrosa ha estat circular per la vorera o zona de vianants, seguida de conduir el vehicle de forma negligent.

La campanya ha corroborat que la circulació de patinets elèctrics circulant pel terme municipal és molt elevada, i per zones, on se’n detecta més presència és a la zona centre, seguida del Tancat.

Quant als principals usuaris d’aquest tipus de vehicles, es constata que la majoria són majors d’edat. També és aquesta franja la que concentra la majoria d’infraccions. Els usuaris entre 16 i 18 anys són el segon grup d’usuaris més nombrós, però amb un índex més baix d’infraccions. En canvi, s’han detectat molt pocs usuaris menors de 16 anys.

En aquest sentit, es valora positivament la tasca pedagògica que la Policia local fa als instituts del municipi per tal d’informar sobre la normativa de seguretat viària en relació amb els VMP.

Tot i la finalització de la campanya específica, des de la Policia local s’apunta que es continuaran intensificant els controls en els serveis diaris que realitzen els agents i aplicant tolerància cero als conductors de vehicles VMP que es detectin infringint la normativa.©2019 Ajuntament del Vendrell