El Vendrell, 2 de novembre de 2023

La regidora Núria Rovira ha avançat que a finals d’aquest mes de novembre es reunirà el Consell Territorial de la Mobilitat per tal de presentar-los la proposta del Pla d’Aparcaments del municipi, que recull la diagnosi de l’aparcament actual i planteja diverses propostes de futur.

En aquest sentit, la regidora ha avançat que en línies generals el pla conclou que el Vendrell disposa de suficient aparcament, però que es fa necessària una gestió eficient de les places per tal de garantir la rotació i la major disponibilitat, especialment en les zones comercials i de major concurrència. Aquesta conclusió és el resultat de l’anàlisi de l’aparcament disponible i dels vehicles aparcats durant els matins de mercat i durant la nit, tant al centre com als nuclis marítims.

L’anàlisi evidència les diferents necessitats depenent de si és temporada d’estiu o els divendres matí en el cas de la vila. En aquests dos supòsits és necessari millorar l’oferta disponible.

Així mateix, el Pla avança que, quan es facin les obres del Parc del Botafoc i la peatonalització de la Rambla, caldrà fer un aparcament subterrani a la zona centre. Igualment, el centre de Coma-ruga, una vegada finalitzi el projecte Feder i s’executin també els projectes Next Generation del Riuet i de la zona verda del Tabaris, consolidant el seu caràcter de centre urbà, necessitarà d’aparcament de rotació.

El principal repte és continuar disposant de places d’aparcament amb el creixement demogràfic que viu el municipi, tant al centre de la vila com als nuclis marítims. La consolidació del Vendrell com a capital regional administrativa i de serveis requerirà continuar garantint en el futur immediat de suficient aparcament dissuasori, de rotació i subterrani. El Pla justament vol ser un full de ruta per garantir disponibilitat d’aparcament, a tot el municipi, perquè pugui donar servei als residents i també a les necessitats de destinació turística i de centre administratiu i de serveis.

La regidora Núria Rovira comenta; “la mobilitat sostenible busca trobar l’equilibri entre un increment dels desplaçaments a peu o en bicicleta i, alhora, un sistema de transport públic que connecti de manera eficient els punts principals de serveis del municipi amb les urbanitzacions i nuclis habitats i l’aparcament dissuasori i de rotació”.©2019 Ajuntament del Vendrell