El Vendrell, 27 d’octubre de 2021

Ahir, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, van signar un acord de permuta entre l’Ajuntament del Vendrell i la Diputació de Tarragona de la finca ubicada al carrer de Narcís Monturiol, núm. 24-26, propietat de l'Ajuntament del Vendrell amb la finca ubicada al carrer del Mar, núm. 3-baixos, propietat de la Diputació de Tarragona.

Aquesta permuta afavoreix ambdues parts ja que la Diputació de Tarragona necessita un espai més gran per ubicar les oficines de BASE-Gestió d’Ingressos al Vendrell, i l’Ajuntament pot ampliar les seves dependencies administratives sense necessitat d’haver de comprar un altre immoble i de poder-ho fer en un espai adjacent a l’edifici actual de la plaça Vella.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell