El Vendrell, 18 d'octubre de 2021

Durant aquesta passada Fira de Santa Teresa s'ha posat en marxa el projecte "Edunauta" promogut pel Pla Educatiu d'Entorn (PEE).  En concret, l'activitat d'aquest cap de setmana ha estat una introducció al que serà l'inici "oficial" del projecte amb el repartiment dels Passaports a finals de novembre. Hi han participar prop de 200 infants i les seves famílies.

L'objectiu de l'activitat era provocar la curiositat dels infants envers el Passaport Edunauta que entrarà en funcionament en les properes setmanes. Els infants van rebre a l’escola un repte en forma de carnet-enigma que havien de fer arribar i resoldre a un punt de la Rambla del Vendrell els dies de la Fira de Sta Teresa.

El Passaport Edunauta és un projecte que aglutina  tots els objectius i línies d’acció del Pla educatiu d’entorn del Vendrell. En concret, s'adreça als infants de 4rt de les escoles públiques del Vendrell i de l'Escola Garbí.

Funciona a través d'un passaport, a mode de diari d’experiències en el que tots els infants van acumulant segells d’activitats d’aprenentatge a través de la seva participació en activitats educatives, culturals, socials i esportives locals. Hi haurà un catàleg mensual d'activitats que començarà durant les festes nadalenques i, amb periodicitat mensual, i acabarà al juliol al voltant de la Festa Major, quan es farà una celebració col.lectiva amb tots els infants edunautes i les seves famílies.

Al Vendrell les tres grans línies d’acció es situen:.
-A l’escola, des de les tutories reparteixen el Passaport i fan seguiment de les activitats que fan els infants.
-A les entitats, associacions i institucions del municipi, des de la creació d’activitats educatives, culturals i comunitàries de qualitat i obertes a tothom.
-Al el territori, des de la connexió dels espais educadors i el treball en xarxa.©2019 Ajuntament del Vendrell