El Vendrell, 27 de setembre de 2021

La Policia Municipal del Vendrell posa en marxa el Pla Especial de Millora de la Convivència i la Seguretat (PEMCS) per reforçar la seguretat i la convivència als carrers del municipi. El nou pla contempla: 1) augmentar el nombre d’agents al carrer, 2) recuperar les patrulles a peu per les zones comercials i carrers principals dels barris i nuclis habitats i 3) campanyes específiques contra l’incivisme.

Aquest pla complementa l’objectiu, en el qual ja s’hi treballa, de reduir l’interinatge al cos de la policia local amb agents funcionaris amb formació i capacitat plena; amb la primera convocatòria de places d’agents funcionaris de carrera en deu anys i la convocatòria de places en comissió de serveis.

D’acord amb les dades de la Junta de Seguretat, amb un augment dels delictes amb força contra les persones i propietats, i com a conseqüència de la pandèmia i els canvi d’hàbits que aquesta ha provocat, es fa necessari implementar mesures especials que reverteixin les dades i la percepció sobre la seguretat i la convivència al municipi. En aquest sentit, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha manifestat que “el fort impacte econòmic i social de la COVID-19 fa necessària una inversió extra en recursos, dotacions i capacitació de la Policia Municipal del Vendrell perquè pugui continuar garantint la convivència als nostres carrers”.

El PEMCS, elaborat i acordat amb la Policia Municipal del Vendrell, amb un increment de la jornada dels agents i comandaments per reforçar els torns i serveis, establirà un calendari de campanyes específiques de caràcter preventiu, informatiu, dissuasori i d’intervenció centrades en:

- Seguretat a les zones comercials del centre vila, ctra. Valls, Tancat, Coma-ruga, etc.
- Patrulles a peu als barris i nuclis habitats amb més densitat de població i activitat comercial
- Control normativa de trànsit dels VMP (patinets)
- Control d’abocaments incontrolats
- Prevenció i actuació en calent contra les ocupacions d’habitatges
- Persecució del “menudeig” i furts a persones i propietats
- Botellots
- Actituds incíviques als carrers i places

La primera d’aquestes campanyes específiques ja està operativa, amb el reforç de patrulles a peu a la zona comercial en horari comercial.

La propera campanya específica que s’activarà tot seguit és la d’informació i sanció sobre l’ús dels VMP (patinets). El calendari de campanyes específiques incidirà successivament sobre els aspectes de convivència i seguretat que en els darrers mesos han generat més problemàtiques. El PEMCS s’acompanyarà del necessari seguiment amb indicadors de progrés i d’assoliment, i dels recursos destinats per fer l’adequada avaluació del mateix.

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell