Els treballs s’iniciaran el proper dilluns 12 de juliol, aprofitant el període estival, des de la zona esportiva-escolar fins arribar a l’Estació de Rodalies del Vendrell i s’executaran en un termini previst de 5 mesos.

El passat 7 de juny l'Ajuntament del Vendrell va adjudicar el contracte de les obres de reforma de la xarxa viària local i infraestructures per a la Implantació d'una via ciclista urbana entre la zona escolar-esportiva i l'estació de rodalies del municipi del Vendrell a l'empresa GESTION INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA S.A., per un import de 275.770,40 euros, IVA exclòs, més 57.911,78 euros d'IVA. Aquesta actuació està cofinançada pel fons FEDER 2014-2020.

L’itinerari ciclista tindrà una longitud total d’uns dos quilòmetres, desenvolupant-se en carril bici i, en alguns trams, en vorera bici, principalment en aquells punts en què per seguretat viària dels ciclistes està recomanat que sigui així (interseccions no regulades per semàfors o rotondes).

Gràcies a aquesta via, es connectarà el casc urbà del municipi de costat a costat, comunicant l’estació de ferrocarril del Vendrell i l’estació d’autobusos amb l'accés a la via verda que arriba als nuclis de les platges, la zona escolar i la zona esportiva, passant per altres equipaments d’interès, com són els Jutjats.

Les obres es duran a terme en diverses fases. Les primeres a dur-se a terme seran:

FASE 1: Tram 1‐2‐3 (de finals de juliol a meitat d’agost): Carrer Salvador Palau Rabassó (primer tram); Plaça Àngels Garriga i Carrer Salvador Palau Rabassó (segon tram).

El tram 4 correspon al ja existent: Ctra.Sant Vicenç i C.Josep Ma Altet Font.

FASE 2 (parcial): Tram 5‐6‐7‐8 (de meitat d’agost a meitats de setembre): Carrer Josep Maria Rovirosa i Ribot (1er tram); Carrer Josep Maria Rovirosa i Ribot (2on tram); Carrer Francesc de Riera i Últim tram i rotonda C.Francesc de Riera amb Ctra.Tarragona.


Durant els treballs es poden produir petites afectacions a la mobilitat que es senyalitzaran degudament d’acord a les necessitats.


Per a més informació es pot consultar la pàgina web: https://www.elvendrell.net/via-ciclista

 

Logos FEDER Via Ciclista web©2019 Ajuntament del Vendrell