El Vendrell, 17 d'abril de 2020

A partir de les dades del consum d’aigua dels dies que portem de confinament per la Covid-19, comparades amb el mateix període de l’any passat, es constata que hi ha hagut una disminució.
En concret, al març del 2019 hi va haver un consum de 363.951 m3 i aquest any 2020 ha estat de 327.582 m3, la qual cosa significa que hi ha hagut una baixada del 9,99%. Pel que fa a l’abril, al 2019 el consum de tot el mes va ser de 367.793 m3 i el dels primers 15 dies del 2020 ha estat de 150.520 m3. Si aquesta dada parcial de l’abril del 2020 s’extrapola fins al final del mes, com si es mantingués el mateix ritme de consum d’aigua que als primers 15 dies, també hi hauria una reducció que, en aquest cas, seria d’un 21%.
El regidor d’Aigua, Alfons Herrera, ha explicat que “com que en aquests períodes comparats s’inclou la Setmana Santa (al 2019 va ser del 14 al 21 d’abril), la constatació de la disminució del consum d’aigua posa de manifest que no hi ha hagut una arribada massiva de persones que tenen segones residències al municipi del Vendrell”.©2019 Ajuntament del Vendrell