07 03 rp Ordenança mercats no sedentaris 2n periode webDavant la necessitat d’actualitzar i millorar l’ordenança de “Mercats no sedentaris, mercats al carrer”, del 19 de febrer al 19 de març de 2019, l’Ajuntament del Vendrell va obrir un procés participatiu amb l’objectiu d’incorporar l’opinió i les aportacions del veïns i comerciants en el nou text normatiu.

 

Ara, després de validar tècnicament les propostes rebudes i d’incorporar-les al nou text, se n’exposa l’esborrany i s’obre, durant tot el mes de juliol, el segon període de consulta pública en línia per recollir aportacions al nou text de l’ordenança, a través del web municipal: https://www.elvendrell.net/processos-participatius/mercats-no-sedentaris.

 

Els objectius estratègics i les línies d’actuació de la nova ordenança de mercats de venda no sedentària, mercats al carrer, són:

- Regular noves modalitats de mercats de venda no sedentària més enllà de la venda en mercats periòdics: venda en mercats ocasionals, venda en parades individualitzades i venda itinerant.

- Prestació de serveis mitjançant estructures, parades desmuntables o vehicles botiga en espais o vies de titularitat pública.

- Totes les activitats que necessiten ocupació a la via pública.

- Actualitzar la relació entre els mercats periòdics i ocasionals del municipi. Actualitzar els grups de productes autoritzats.

- Definir les zones del municipi on es poden autoritzar mercats itinerants o parades aïllades.

- Millorar la informació i simplificar els tràmits.

- Facilitar la tramitació electrònica.

Sobre nous mercats, s’apunta la possibilitat de fer-ne un de setmanal al barri del Tancat i un d’ocasional de segona mà entre particulars.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, anima a tothom “a dir la seva respecte als mercats al carrer contestant el qüestionari penjat a l’apartat de Participació Ciutadana del web municipal”.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell