05 13 c Dr Robert webAvui, 13 de maig de 2019, a la Junta de Govern Local s’ha aprovat l’adjudicació del contracte d’obres compreses en el projecte constructiu de reordenació i millora del c/ Doctor Robert i carrers adjacents del municipi del Vendrell.

 

L’objecte de la present obra és la reordenació i millora del c/ Doctor Robert, c/ Prat de la Riba (entre c/ Doctor Robert i la Rambla), c/ Sant Magí (entre c/ Doctor Robert i c/ Nord) i c/ Nord (entre c/ Sant Magí i c/ Pagesia Catalana), amb la renovació total dels paviments, serveis urbans, senyalització i mobiliari urbà.

L’obra ha estat adjudicada a l’empresa ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL. L’import total del contracte és de 1.256.443,43 euros, IVA inclòs.

L’obra té una durada prevista de set mesos. Properament, l’Ajuntament del Vendrell convocarà els veïns a una reunió informativa per tal de concretar el calendari d’execució i la data d’inici dels treballs.

Aquestes obres estan incloses dintre del projecte cofinançat per la Diputació de Tarragona en el marc del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2017 (PAM). La subvenció ja atorgada és de 150.000 euros. Actualment, des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’està treballant per l’obtenció d’una nova subvenció que complementi la primera i contribueixi al finançament de la intervenció.

Amb aquesta actuació, l’Ajuntament del Vendrell ampliarà l’àrea de peatonalització del centre urbà com a estratègia de dinamització i potenciació de la seva àrea comercial.

Aquí Diputació imatge

 ©2019 Ajuntament del Vendrell