01 30 rp memoria EINA 2017 01 webEl regidor d’Ocupació, Kenneth Martínez, ha presentat les principals dades de la memòria del 2017 de la gestió de l’EINA del Vendrell.

 

Des del 2013, any en què es va arribar al màxim de persones aturades al Vendrell (4.701), les xifres d’atur s’han anat reduint fins arribar al nivell del 2008 (3.045), que és quan es va iniciar la destrucció de llocs de treball relacionats amb la construcció a causa de la crisi econòmica. Però, tot i que el 2017 va finalitzar amb la xifra de 3.343 persones aturades, 288 menys que al tancament del 2016, l’atur al Vendrell continua sent una preocupació perquè manté una de les taxes d’atur més altes de Catalunya, d’un 19%. 

 

Pel que fa a les contractacions, l’any 2017 s’han registrat 10.371 contractes nous, 871 més respecte l’any 2016. Aquesta evolució positiva contrasta amb la poca estabilitat de l’ocupació, ja que el 30% dels contractes són de menys d’un mes i més de la meitat són de menys de tres mesos. Això es deu al fet que la majoria de les contractacions estan relacionades amb el sector serveis (comerç, hostaleria i restauració), que està molt condicionat per l’estacionalitat de l’activitat turística a la nostra zona.

 

Kenneth Martínez ha explicat que “l´únic sector que pot donar més estabilitat a la contractació és l’industrial, en el seu ventall més ampli”. En aquest sentit, s’està treballant coordinament amb els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal per a la captació d’empreses d’aquest sector perquè s’instal·lin en polígons del Baix Penedès.

Respecte a la inserció laboral, durant el 2017, l’EINA Servei d’Ocupació ha ajudat 412 persones a tenir una feina: 180 a través de la Borsa de Treball, 53 en ofertes d’ocupació pública i 179 mitjançant programes ocupacionals. El regidor d’Ocupació ha destacat l’èxit dels programes de formació i inserció per a joves i per a persones més grans de 30 anys. Kenneth Martínez també ha posat de relleu els plans d’ocupació de Garantia Juvenil, que aporten experiència professional a joves amb estudis per ajudar-los en la seva incorporació al món laboral.

D’altra banda, en l’àmbit de l’autoocupació, a través de l’EINA Espai Empresarial s’han generat 62 nous llocs de treball pel suport que s’ha donat en la constitució de 32 empreses noves. La creació d’empreses a càrrec d’autònoms ha disminuït en relació a anys anteriors (al 2016 s’havien creat 90 nous llocs de treball) pel fet que actualment s’ha notat una reactivació del mercat laboral i l’autoocupació ja ha deixat de ser l’única opció per poder treballar.

En la promoció de l’emprenedoria, el regidor d’Ocupació ha explicat que amb el programa “Platges i Rutes: 365 dies” s’ha ajudat a generar idees de negocis innovadors i de base tecnològica per a l’explotació de platges i rutes durant tot l’any. L’alumnat seleccionat ha rebut una formació específica i assessorament financer per emprendre diferents projectes per impulsar i desestacionalitzar el turisme al Vendrell, amb l’objectiu d’estabilitzar més les contractacions en el sector serveis, que és el que genera més ocupació en el municipi.

En conjunt, en l’exercici del 2017, l’EINA ha gestionat un pressupost de 3,3 milions d’euros (un 85% procedents de subvencions) amb la finalitat d’ajudar les persones aturades a la seva inserció laboral i de promoure l’autoocupació.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell