12 01 premi projecte absentisme webEl passat 30 de novembre, l’Ajuntament del Vendrell va rebre un premi sobre bones pràctiques en matèria de prevenció de l’absentisme escolar i l’assetjament escolar en el marc de los “III Premios de Buenas Prácticas Municipales en la Prevención y Atención del Acoso Escolar y en la Prevención del Absentismo Escolar”, convocats per la “Federación Española de Municipios y Provincias” i el “Ministerio de Educación, Cultura y Deporte”.

La recollida del premi va anar a càrrec de Rosario Teuler, tècnica d’Educació responsable de la prevenció de l’absentisme escolar, que va fer una presentació de la tasca que s’està fent des de l’Ajuntament del Vendrell en el marc de la jornada que es va dur a terme a Madrid.

El curs 2014-2015 es va posar en marxa el projecte contra l’absentisme escolar, creat dins la Comissió Municipal d’Absentisme Escolar i, des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament del Vendrell, es va redactar un protocol amb l’objectiu de garantir el compliment de l’escolaritat obligatòria al municipi, en el qual tots els organismes implicats actuen d’una manera conjunta i coordinadament per tal de buscar estratègies per prevenir i disminuir l’absentisme escolar a secundària.

Les parts que intervenen en aquest projecte són els centres educatius, les regidories d’Educació i de Joventut de l’Ajuntament del Vendrell, els Equips d’Atenció Psicopedagògica, els Serveis Socials Bàsics, la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra, Inspecció Educativa i les famílies afectades.

S’han aconseguit resultats molt positius, però cal potenciar alguns aspectes clau com la conscienciació per part de les famílies i creació de noves estratègies en matèria de prevenció. Per això, per a aquest curs 2017-2018 s’ha previst continuar amb la campanya de sensibilització sobre la importància d’anar a escola. Es posarà a l’abast dels alumnes i de les famílies uns tríptics informatius sobre les conseqüències de les faltes d’assistència i de com actua l’Administració en cas d’absentisme escolar.

Els representants dels ens convocants dels premis van felicitar les vint administracions locals que van rebre els premis per la promoció d’aquests programes de prevenció i atenció de l’assetjament escolar i contra l’absentisme a les aules, perquè són una garantia al dret a l’educació.©2019 Ajuntament del Vendrell