ajuntament webAtès que amb motiu de la celebració del Ple extraordinari i urgent del passat divendres 7 d’abril s’han publicat en alguns mitjans de comunicació, així com en xarxes socials, afirmacions que no s’ajusten a la realitat i que poden generar confusió, el govern del Vendrell vol fer els següents aclariments:


-Els regidors del govern que tenen assignada una retribució no cobren dietes per l'assistència als plenaris i la resta de regidors, tant del govern com de l'oposició, tenen limitat per acord del ple el volum anual que poden percebre en concepte d’indemnitzacions.


-Tota aquesta informació es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament (www.elvendrell.net/ajuntament/consistori/retribucions).


-Per tant, no és cert que la celebració d'aquest ple extraordinari generi cap cost addicional pel pressupost municipal, ja que amb les sessions normals i previstes pràcticament tots els regidors arriben al topall anual.


-Aquesta informació la va poder escoltar tothom qui va seguir el plenari del passat dia 7 d’abril. També es pot escoltar al web de RTV El Vendrell.©2019 Ajuntament del Vendrell