11 30 rp estudi gent gran webAmb l'objectiu de conèixer les característiques i les condicions de vida de la gent gran que viu sola al Vendrell, s'està duent a terme un estudi per poder planificar i adequar les polítiques públiques a les seves necessitats.

En una primera fase, s'han fet visites a domicili, entrevistes telefòniques i enquestes a un total de 466 persones de la franja d'edat compresa entre els 80 i els 99 anys.

En el document PDF es pot consultar un resum de les dades obtingudes en aquest estudi i algunes de les propostes que es plantegen per donar resposta a les necessitats i millorar la qualitat de vida d'aquestes persones grans que viuen soles, d'entre les quals es destaca la col·locació de detectors de fum amb alarma sonora a càrrec de l'Ajuntament del Vendrell.

El regidor de Serveis Socials, Rafel Gosalvez, ha destacat la importància de tenir aquesta radiografia de la situació d'aquestes persones grans que viuen soles per tal de poder planificar projectes amb l'objectiu de donar una millor resposta a les seves necessitats i millorar la seva qualitat de vida.

Document amb un resum dels resultats de l'estudi (PDF)©2019 Ajuntament del Vendrell