06-07 fanals3 webEn el marc del contracte del servei d’enllumenat públic, l’empresa de serveis energètics Mercader està duent a terme tasques de pintura i d’identificació dels fanals.

Concretament, s’estan pintant els fanals amb pintura antioxidant, excepte aquells suports que per les característiques del material no ho necessiten. I en tots els casos se’ls està aplicant, des de la base fins a 30 cm del terra, una pintura especial per evitar la corrosió a causa de les aigües superficials de pluja, miccions dels gossos, etc.

Pel que fa a la part d’identificació, s’està creant un mapa cartogràfic on es reflecteixen tots els punts de llum existents que hi ha a cada quadre elèctric i les seves línies. A partir d’aquest mapa s’estan etiquetant els fanals amb una nomenclatura que indica el número de punt de llum, de quin tipus és i a quina línia i quadre pertanyen.

La Regidoria d’Eficiència Energètica recorda que els fanals i els quadres elèctrics són mobiliari urbà i, tal com indica l’article 72 de l’Ordenança de Convivència i Civisme, està prohibit col·locar-hi cartells, pancartes i adhesius sense autorització expressa de l’Ajuntament.©2019 Ajuntament del Vendrell