01-27 ple1defwL'Ajuntament del Vendrell licitarà de nou el 49% d'Aigües deTomoví

El servei d'aigües del municipi del Vendrell es presta per mitjà d'una societat mixta, amb capital majoritari de l'Ajuntament del Vendrell. L'adjudicació del 49% corresponent al capital privat es va efectuar mitjançant un concurs que va culminar el 30 de març del 2007 amb la constitució de la societat anònima mixta AIGÜES DE TOMOVI, en què l'adjudicatària del 49% corresponent al capital privat va ser AQUALIA, que va ser l'única proposta que es va presentar, amb una concessió per a vint-i-cinc anys.

 

El procés de licitació i adjudicació va ser recorregut per SOREA i desestimat en primera instància pel Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona (2008). La resolució d'un nou recurs presentat per la mateixa societat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el 2010, va acordar anul·lar l'adjudicació per no haver-se efectuat la comissió informativa corresponent.

Per tal de resoldre el defecte de procediment i donar compliment a la sentència, el març del 2011, per unanimitat, el Ple de l'Ajuntament va ratificar l'acord d'adjudicació (l'anterior adjudicació l'havia aprovat la Junta de Govern). Finalment, el TSJC (2014) va considerar que aquest acord no és suficient i va dictar una resolució, que no te apel·lació possible, en el sentit que cal repetir el tràmit de convocatòria del concurs i adjudicació.

A la vista d'aquesta resolució, l'Ajuntament va iniciar el procediment per convocar de nou la licitació del 49% d'Aigües de Tomoví. Ja al setembre del 2014, el Ple va acordar prendre coneixement de la sentència del TSJC i acordar la pròrroga forçosa del vigent contracte. En concret, en el ple d'aquest dimarts s'ha aprovat el plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques per a la selecció del soci privat per a la constitució de l'empresa mixta. Tant l'alcalde com el regidor d'Aigües, Jaume Escarré, han explicat que aquest procés no implicarà cap canvi en els usuaris, tot i que és possible que fins i tot es pugui incorporar alguna millora en el funcionament del servei, atès que el nou plec té com a base l'experiència en la gestió dels darrers 7 anys. La nova concessió, que es podrà fer efectiva en un termini aproximat de dos mesos, serà també per un termini de 25 anys. Aquest punt ha quedat aprovat per 13 vots a favor (PSC, CiU, JpV, PP) i 4 en contra (PxC).

D'altra banda, la sessió d'aquest dilluns també ha aprovat, inicialment i per unanimitat, la modificació dels articles 24.6 i 14 del Reglament del servei urbà de taxi per millorar la redacció del precepte i evitar interpretacions que no s'ajustin a la norma. La modificació també s'ha fet per incorporar un tràmit preceptiu en la realització de diversos procediments, com l'atorgament de noves llicències o concessió d'autoritzacions, que fa referència a la necessitat d'incorporar informes tècnics que permetin comprovar el compliment dels requisits exigits.

D'altra banda, el ple ha aprovat també per unanimitat la proposta perquè l'Ajuntament del Vendrell s'incorpori al sistema de contractació centralitzada del Consorci Català per al Desenvolupament Local (CCDL). Aquest sistema permet als ens locals aconseguir condicions econòmiques més avantatjoses o simplificació de tràmits administratius en l'adquisició de béns i la contractació de serveis, gràcies a la Central de Compres del CCDL.

En el ple d'avui, l'equip de govern ha presentat una moció d'impuls a les polítiques de sensibilització per desmuntar rumors enfront de la diversitat i en pro de la convivència a Catalunya. En concret, s'ha aprovat declarar el Vendrell "ciutat lliure de prejudicis i rumors vers la diversitat cultural" i s'ha acordat que l'Ajuntament es comprometi a actuar per fer front als rumors negatius i prejudicis enfront la diversitat al seu municipi i els membres de la corporació local de l'Ajuntament del Vendrell es comprometen a no difondre ni utilitzar aquests rumors, prejudicis o estereotips de manera partidista en els seus discursos o campanyes. El punt ha quedat aprovat per 12 vots a favor (PSC, CiU i JpV), 4 en contra (PxC) i 1 abstenció (PP).

En la sessió d'aquest dimarts, el grup municipal de Plataforma per Catalunya havia presentat una proposta de resolució per tal de dotar a la vila d'una zona d'esbarjo per a gossos per tal que els vendrellencs puguin gaudir lliurement de la seva mascota. Finalment, PxC l'ha retirat, atès que des de l'equip de govern s'ha explicat que ja fa temps que s'estan estudiant aquestes i altres alternatives.

Els atemptats Jihadistes de París de principis de mes també han estat motiu de debat al Ple. Tant l'equip de govern com PxC han presentat una moció de condemna d'aquests atemptats. Les diferències insalvables en la part expositiva de les mocions no han permès consensuar-ne una de sola. La presentada pel govern ha quedat aprovada per 13 vots a favor (PSC; CiU, JpV i PP) i 4 abstencions (PxC). La moció presentada pel grup de PxC ha quedat rebutjada per 12 vots en contra (PSC, CiU, JpV) i 5 a favor (PxC i PP).

Al ple d'avui l'alcalde ha excusat l'absència del regidors següents: Sergi Teruel (CiU), Àngels Turdiu (CiU), Teresa Mercader (RNA) i August Armengol (PxC).

 ©2019 Ajuntament del Vendrell