D'acord amb el que disposa l'article 13.2 de la Llei Orgànica 5/1995 del Tribunal del Jurat, s'exposen al públic les llistes del Cens Electoral, des del dia 16 al 23 de setembre (ambdós inclosos), a les següents oficines de l'Ajuntament del Vendrell:

 

• SAC a la Plaça Vella número 1 (matins de dilluns a divendres, de 8 a 14.45h; tardes de dilluns, dimecres i dijous, de 17 a 19h  i dissabtes al matí, de 10 a 13.30 h ).

• SAC a l'av. Generalitat, 46 (matins de dilluns a divendres, de 8 a 14.45h)


• Oficina d'Empadronament a l'Av. Catalunya, 1 (dilluns al matí, de 9 a 14.30h,  i dilluns a la tarda, de 17 a 19h).

El sorteig dels candidats a Jurat pel bienni 2015-2016 és públic i es realitzarà a l'Audiència Provincial el proper dia 30 de setembre.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell