La Regidoria de Feminismes i Drets LGBTIQ+ de forma transversal amb la resta de regidories del consistori promou la no discriminació i la perspectiva de gènere interseccional. A més a més, treballa per l’erradicació de la violència masclista i combatre la LGBTIQ-fòbia.

L’Ajuntament del Vendrell vetlla per la igualtat de gèneres i ha aprovat un pla d’igualtat per a garantir la igualtat efectiva entre dones i homes. Essent l’eina de referència per fer i desenvolupar les polítiques de gènere i d’igualtat al municipi. Actualment la Regidoria de Feminismes i Drets LGBTIQ+ està treballant en el que serà el 3r Pla Local d’Igualtat.                                                                                                                                                                     

Pla Local d'Igualtat (prorrogat)                                                                      

 

Adreça: Centre cívic l'Estació

                Av. Jaume Carner, 1
Telèfon: 977 66 32 89

Correu electrònic: igualtat@elvendrell.net

                                  sai@elvendrell.net

 

 

 

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell