Les plagues i les invasores: dinàmiques de la natura que cal controlar en l’espai urbà

Des de l’Ajuntament del Vendrell estem avançant cap a la naturalització de l’espai urbà, per tots els beneficis ambientals i de salut que aporta.

Amb tot, les pròpies característiques d’aquests espais requereixen fer intervencions de control de plagues i d’invasores per mantenir l’equilibri que difícilment la biodiversitat pot aconseguir en un espai tant humanitzat. Així, cal evitar la proliferació de rosegadors i altres plagues a la via pública, on diversos éssers vius hi troben amagatall i un ambient molt favorable per desenvolupar-s’hi: mosquits, escarabats, rates, ratolins, coloms, cotorres… Aquestes plagues ocasionen molèsties a la població, problemes de brutícia i higiene, sorolls, danys en l’entorn urbà i problemes de salut pública relacionats amb la transmissió de malalties anomenades zoonosis.

La llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública estableix com a servei mínim dels ens locals la gestió dels riscos per a la salut derivats dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues. El control de les plagues urbanes està dirigit a mantenir la via pública i edificis municipals d'ús públic sanejats d'artròpodes i rosegadors, per tal de prevenir la transmissió de zoonosis i garantir la salubritat dels llocs i edificis públics.

Per a fer-ho, a l’Ajuntament del Vendrell comptem amb un servei extern d’empreses especialitzades en la prevenció i control de plagues i d'invasores de diferents tipologies.

Des de la ciutadania podeu contribuir al control de plagues, avisant l’Ajuntament, sempre que observem la presència de rates, paneroles, cotorres, o d’excés de mosquits, coloms al carrer o als parcs públics. Davant d’aquests avisos, l'empresa de control de plagues fa una visita a la zona afectada i pren les mesures adients.

Per demanar el servei de control de plagues o assessorament en aquest àmbit (coloms, cotorres, rosegadors, insectes...) heu de presentar una sol·licitud formal mitjançant instància.

©2019 Ajuntament del Vendrell