02 12 imatge carnaval slide web

El Carnaval del Vendrell és un festa que convida a viure d’una manera divertida i diferent un dia ple d’emocions i sorpreses. Tot això és possible gràcies a la participació activa i espontània dels ciutadans, que transformen la seva personalitat, convertint-se en allò que els agradaria ser per només un dia.

La festa es comença a celebrar Dijous Gras quan arriba el Carnestoltes a la tarda i ofereix el seu satíric pregó que obre el Carnaval. A partir d’aquí, grans i petits s’emmascaren, es maquillen, es vesteixen, actuen... S’hi impliquen en una festivitat tradicional plena d’alegria i moviment ens convida, doncs, a rebre el nostre estimat Carnestoltes, rei del Carnaval, a ballar al compàs de la nostra característica i espectacular rua de carrosses de divendres, a gaudir de les festes infantils que acaparen tot el cap de setmana, a enterrar la sardina dimecres de Cendra i, en general, a gaudir de la programació que s’ofereix cada any. A més a més, les entitats de la vila també organitzen diverses activitats per als seus socis i conviden a gaudir de la festa amb molta diversió. Val la pena no perdre’s aquesta festivitat de colors i música.

 

DÍTPIC

CARTELL

BASES GENERALS DE PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNAVAL DEL VENDRELL

CONVOCATÒRIA 2020


INFORMACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ A LA RUA DE CARNAVAL DEL VENDRELL  (21 de febrer de 2020)

Documentació a aportar:

Les sol·licituds de les subvencions s’han de presentar complertes, en el model normalitzat i acompanyades de la documentació següent:

 1.    Sol·licitud general
 2.    Sol·licitud per participar a la rua de carnaval 2020
 3.    Fotocòpia de DNI del responsable de grup
 4.    Declaració responsable de no trobar-se en les situacions de l’article 13 de la Llei de Subvencions que prohibeix la concessió dels esmentats premis
 5.    Model de dades bancàries per a l'ingrés de la subvenció i/o possible premi
 6.    Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil
 7.    Fitxa d’informació del grup
 8.    Acceptació de la subvenció/premi segons model normalitzat
 9.    Documents justificatius per import de la subvenció (només per les subvencions, original i fotocòpia)


Tots aquests documents s’han de presentar originals.

En cas d'inscripció de carrossa també caldrà adjuntar:

 1.    Documentació del vehicle/tractor (permís de circulació, fitxa tècnica, assegurança obligatòria i ITV vigent). (tinguem en compte que si hi ha remolc (no semiremolc) té documentació 
 2.        pròpia i assegurança pròpia)
 3.    En cas de vehicle modificat, certificat d'un professional acreditant el bon funcionament mecànic.
 4.    Documentació de conductor (DI i carnet de conduir).


A tindre en compte
:

Tots els documents que es presentin han d’anar al mateix nom, aclarint el següent:

  •       Dades del beneficiari de la subvenció: Serà la persona física o entitat que rebrà la subvenció i que haurà de constar com a titular al compte corrent on s’hagi d’abonar la subvenció.
  •       Responsable del grup: Persona de contacte de l’entitat o en el cas que el beneficiari sigui una persona física s’entendrà que serà la mateixa persona.
  •       Nom del grup: Quin és el lema o títol que s’identifica al grup.


El dilluns 3 de febrer, a les 20h, a la Sala d’actes del Centre cívic L’Estació, es farà una reunió informativa per explicar totes les novetats i tràmits a seguir.


Terminis i forma de presentació de documentació

Les inscripcions a la participació a la Rua de Carnaval del Vendrell, començaran el dilluns 3 de febrer a les 19h (a les 20 h es farà una parada de recepció de inscripcions per dur a terme la reunió i a l'acabar la reunió es seguirà agafant documentació dels assitents)

Com a novetat d’enguany, el número que des de l’organització es faciliti a la tramitació de la inscripció, serà l’ordre de sortida a la Rua de Carnaval del Vendrell, divendres 21 de febrer.

 

Informació general


La Rua de Carnaval del Vendrell tindrà lloc el divendres 21 de febrer a les 19.00h.

La concentració tant de les carrosses com les comparses serà al carrer Abadessa Emma fins a les 17 h.   La formació s’haurà de fer segons l’espai habilitat per cada participant, segons ordre de sortida que s’entregarà en el moment de formalitzar la inscripció (part dreta les carrosses i part esquerra les comparses).

A les 17 h, acompanyats per la Policia municipal es traslladaran totes les carrosses fins al lloc de concentració de la sortida, carrer de Les Flors (inici: cantonada del carrer av. Camp d’Esports) fent el recorregut següent:  c/ Abadessa Emma, c/ Francesc de Riera, c/ del Barcelonès, c/ Garraf, c/ del Berguedà i c/ de les Flors.

A les 17.30h es farà un control a tots els grups participants (carrosses i comparses) on es comprovarà si disposen de tots els requisits per poder participar a la Rua, tal i com s’especifica a les bases.  (El control d’alcoholèmia es farà a la Rambla Josep Cañas i Cañas).


El Recorregut de la Rua serà el següent:

Av. Camp d’Esports, av. Baix Penedès, ctra. Sant Vicenç, av. Sant Vicenç, av. Jaume Carné (reagrupament), c/ Cerdanya, plaça del Mercat, c/ Prat de la Riba i La Rambla (lateral comerç Druni).  La sortida per totes les direccions serà l’av. Jaume Carné.

La zona de lluïment, on s’ubicarà el jurat serà a la ctra. Sant Vicenç entre el carrer Montagut i el carrer Transversal.

S'estableix un màxim de participació de 40 carrosses i 15 comparses en total, sempre i quan l'organització no consideri oportú canviar el límit de participació. Les subvencions que s’atorgaran són 220,00€ a les carrosses més comparsa i 80,00€ a les comparses.

Tots els grups participants (carrosses i comparses) podran optar als següents premis: 1r premi carrossa local, 300,00 €, 2n premi carrossa local, 150,00 €, 1r premi carrossa visitant,   300,00 €, 2n premi carrossa visitant, 150,00 €, premi a la millor coreografia, 150,00 € i premi a la millor disfressa, 150,00 €.

Tots els grups que els hi quedi documentació per entregar, la data límit per entregar-ho serà el divendres 14 de febrer.

Qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic festes@elvendrell.net, al telèfon 977 66 73 79 o bé personalment a la Regidoria de Festes (Dani o Yolanda).

 

©2019 Ajuntament del Vendrell