CarnavalEl Carnaval del Vendrell és un festa que convida a viure d’una manera divertida i diferent un dia ple d’emocions i sorpreses. Tot això és possible gràcies a la   participació activa i espontània dels ciutadans, que transformen la seva personalitat, convertint-se en allò que els agradaria ser per només un dia.

La festa es comença a celebrar Dijous Gras quan arriba el Carnestoltes a la tarda i ofereix el seu satíric pregó que obre el Carnaval. A partir d’aquí, grans i petits s’emmascaren, es maquillen, es vesteixen, actuen... S’hi impliquen en una festivitat tradicional plena d’alegria i moviment ens convida, doncs, a rebre el nostre estimat Carnestoltes, rei del Carnaval, a ballar al compàs de la nostra característica i espectacular rua de carrosses de divendres, a gaudir de les festes infantils que acaparen tot el cap de setmana, a enterrar la sardina dimecres de Cendra i, en general, a gaudir de la programació que s’ofereix cada any. A més a més, les entitats de la vila també organitzen diverses activitats per als seus socis i conviden a gaudir de la festa amb molta diversió. Val la pena no perdre’s aquesta festivitat de colors i música.

PROGRAMA CARNAVAL 2024 (Pots descarregar-te el programa sencer en aquest enllaç)

 

 

BASES GENERALS DE PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNAVAL DEL VENDRELL

CONVOCATÒRIA 2024

 

PER A INSCRIPCIONS A LA RUA DE CARNAVAL 2024:

Des de dissabte 13 de gener de 2024 fins dilluns 5 de febrer de 2024.

L’ordre cronològic de inscripció, serà l’ordre de sortida. Tenint en compte que els grups locals del Vendrell ocuparan les primeres posicions.
- La inscripció només es pot fer en una sola categoria.
- Totes les persones que vulguin participar en la Rua de Carnaval del Vendrell hauran de complir obligatòriament la integritat dels requisits, tant a títol individual com col·lectiu, en la carrossa o la comparsa.
- La inscripció comporta l'acceptació de les normes que la regulen i de la resta de normes establertes per l'organització. En cas que, durant el recorregut, la comparsa o la carrossa no les respectés, perdria el dret de rebre la subvenció.

Documentació a aportar

Les sol·licituds de les subvencions s’han de presentar complertes, en el model normalitzat i acompanyades de la documentació següent:

a. Instància de sol·licitud per participar a la rua de carnaval 2024.
b. Fotocòpia de DNI del responsable de grup.
c. Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil.
d. Fitxa d’informació del grup.
e. Documents justificatius per import de la subvenció (només per les subvencions)

Tots els documents han de ser originals.

En cas d'inscripció de carrossa també caldrà adjuntar:

f. Documentació del vehicle/tractor (permís de circulació, fitxa tècnica, assegurança obligatòria i ITV vigent). (si hi ha remolc (no semiremolc) té documentació pròpia i assegurança pròpia)
g. En cas de vehicle modificat, certificat d'un professional acreditant el bon funcionament mecànic.
h. Documentació de conductor (DI i carnet de conduir).

 

ON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ

En el cas de persones físiques:

· Registre General de l’Ajuntament del Vendrell. Físicament (plaça Vella, 1, 43700, elVendrell) o telemàticament a través de la seu electrònica (https://seu-e.cat/ca/web/elvendrell).

· Qualsevol altre mitjà dels establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, delprocediment administratiu comú de les administracions públiques:

   a) Al registre electrònic de l'Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què esrefereix l'article 2.1. 
   b) A les oficines de correus, tal com s'estableixi reglamentàriament. 
   c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya al'estranger. 
   d) A les oficines d'assistència en matèria de registres.
   e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents. 

En el cas d'associacions:

· Telemàticament a través de la seu electrònica (https://seu-e.cat/ca/web/elvendrell). 

A TINDRE EN COMPTE:

Tots els documents que es presentin han d’anar al mateix nom, aclarint el següent:- Dades del beneficiari de la subvenció: Serà la persona física o entitat que rebrà lasubvenció i que haurà de constar com a titular al compte corrent on s’hagi d’abonar lasubvenció.- Responsable del grup: Persona de contacte de l’entitat o en el cas que el beneficiari siguiuna persona física s’entendrà que serà la mateixa persona.- Nom del grup: Quin és el lema o títol que s’identifica al grup.

 

INFORMACIÓ GENERAL

La Rua de Carnaval del Vendrell tindrà lloc el divendres 9 de febrer de 2024, a les 18.30h

La concentració tant de les carrosses com les comparses serà al carrer Abadessa Emma fins a les  16.30 h.   La formació s’haurà de fer segons l’espai habilitat per cada participant, segons ordre de sortida que s’entregarà en el moment de formalitzar la inscripció.

A les 16.45 h, acompanyats per la Policia municipal es traslladaran totes les carrosses fins al lloc de concentració de la sortida, carrer de Les Flors (inici: cantonada del carrer av. Camp d’Esports) fent el recorregut següent:  c/ Abadessa Emma, c/ Francesc de Riera, c/ del Barcelonès, c/ Garraf, c/ del Berguedà i c/ de les Flors.

A partir de les 17 h es farà un control a tots els grups participants (carrosses i comparses) on es comprovarà si disposen de tots els requisits per poder participar a la Rua, tal i com s’especifica a les bases. (El control d'alcoholèmia es farà a la Rambla Josep Cañas i Cañas).

El Recorregut de la Rua serà el següent:

C/ de les Flors, av. del Camp d’Esports, av. del Baix Penedès, ctra. de Sant Vicenç, c/Transversal, c/ Sant Xavier, c/ Roquetes, av. Catalunya, c/ Sant Jordi, av. Riera de la Bisbal, c/ Quatre Fonts, c/ Muralla, plaça Nova, c/ dels Cafès i ctra. del Dr. Robert. La sortida serà per ctra. del Dr. Robert o la Rambla (oficina Endesa).

La zona de lluïment, on s’ubicarà el jurat serà a la ctra. Sant Vicenç entre el carrer Montagut i el carrer Transversal.

S'estableix un màxim de participació de 40 carrosses i 15 comparses en total, sempre i quan l'organització no consideri oportú canviar el límit de participació. Les subvencions que s’atorgaran són 220,00€ a les carrosses més comparsa i 80,00€ a les comparses.

Tots els grups participants (carrosses i comparses) podran optar als següents premis: 1r premi carrossa local, 300,00 €, 2n premi carrossa local, 150,00 €, 1r premi carrossa visitant,   300,00 €, 2n premi carrossa visitant, 150,00 €, premi a la millor coreografia, 150,00 € i premi a la millor disfressa, 150,00 €.

Qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic festes@elvendrell.net, al telèfon 977 66 73 79 o bé personalment a la Regidoria de Festes, al c/ Nord, 11 - 1r pis (Esplai de Gent Gran el Tívoli).

 

©2019 Ajuntament del Vendrell