La secció de Llicències de Taxi és la responsable de la gestió i la tramitació dels canvis de nom i del traspàs de les llicències ja existents, així com l'atorgament de noves llicències.


L’Ajuntament del Vendrell, en aquests moments, té concedides 23 llicències de taxi.


Enllaç amb Tràmits i gestions

 

©2019 Ajuntament del Vendrell