Dins del programa de la Borsa Jove d’Habitatge, els propietaris tenen garantit durant un període màxim de dos anys del contracte de lloguer: per una part, el cobrament del lloguer mensual, d’una forma gratuïta, mitjançant una pòlissa de caució, i, per una altra part, en cas de possibles desperfectes a l’habitatge, una pòlissa de multirisc de la llar.

La Borsa Jove d’Habitatge és, per tant, un servei totalment gratuït que facilita el contacte entre les persones que ofereixen l’habitatge i les que en demanen. No finalitza quan es firma el contracte, sinó que es fa un seguiment en cas de possibles incidències entre el propietari i el llogater fins a la resolució del contracte. A més, prepara tota la documentació per al dipòsit i la devolució de la fiança i, amb prèvia visita al pis, en comprova finalment l’estat. També fa un recull de fotografies junt amb un inventari de l’habitatge.

El preu del lloguer el valorarà la Borsa Jove d’Habitatge i es tindran en compte els metres quadrats, la zona, les millores, si hi ha annexos a l’habitatge i sobretot el fet que estigui per sota del preu del mercat immobiliari (entre un 15% i un 20% més econòmic).

©2019 Ajuntament del Vendrell