Cal que us inscriviu a la Borsa Jove d’Habitatge; els requisits són els següents:

o Acreditar ingressos regulars mensuals de forma continuada.
o Disposar de l’import del lloguer, que ha de ser inferior al 42% dels ingressos mensuals nets.
o No constar en cap fitxer de morosos.

Si no es reuneixen qualsevol d’aquests requisits, caldrà presentar un aval amb nòmina i les mateixes condicions anteriors.

El preu del lloguer és una mica més econòmic que el que es pot trobar al mercat immobiliari (aprox. entre un 15% i un 20% menys); tot dependrà de les característiques de cada habitatge.

La Borsa Jove d’Habitatge realitza gratuïtament les gestions administratives, de contractació, de tràmit, d’execució i de seguiment del contracte de lloguer. També ofereix assessorament jurídic en matèria d’habitatge.

©2019 Ajuntament del Vendrell