Jaume RamonNotari, escriptor i historiador (El Vendrell, 1846-1900). Notari que va compaginar la seva professió amb una intensa activitat en el camp de la història, el periodisme i la política. Partidari de la Renaixença, fou un dels fundadors de la Jove Catalunya i influí en el fet que Àngel Guimerà escrivís en català. El 1892 fundà i dirigí el setmanari El Vendrellense, on publicà la sèrie "Vendrell històric" (recollida en llibre el 1933). És autor d’altres estudis de caire històric. Conreà també el vers, la prosa narrativa i la literatura dramàtica de caràcter popular.

 

PLAÇA DELS GERMANS RAMON

La plaça dedicada als Germans Ramon s’obrí fa uns anys al lloc on hi havia hagut la casa nadiua de Jaume Ramon i Vidales (1846-1900) i Ramon Ramon i Vidales (1857-1916), al número 4 del carrer de Mar, de la qual només es conserva la placa original anunciant el naixement de Ramon Ramon en aquella casa i que actualment forma part de la decoració de la plaça.

Els dibuixos, realitzats pels pintors Jordi i Iraida Llucià l’any 2008, estan inspirats, en part, en un sainet escrit per Ramon Ramon i Vidales: En Pau de la gralla o la Festa Major de la vila.

Els germans Ramon van viure en una vila que s’estava modernitzant i, juntament amb el seu amic Àngel Guimerà, van introduir la Renaixença i el catalanisme polític al Vendrell. De fet, fou Jaume Ramon i Vidales qui feu conèixer aquestes idees i estima per la llengua catalana a l’escriptor Àngel Guimerà.

 

PLAZA DE ELS GERMANS RAMON

La plaza dedicada a los hermanos Ramon se abrió hace algunos años en el lugar donde había estado la casa donde nacieron Jaume Ramon i Vidales (1846-1900) i Ramon Ramon i Vidales (1857-1916), en el número 4 de la calle de Mar, de la que solo se conserva la placa original que anuncia el nacimiento de Ramon Ramon y que, actualmente, forma parte de la decoración de la plaza.

Los dibujos, realizados por los pintores Jordi e Iraida Llucià en el año 2008, están inspirados, en parte, en un sainete escrito por Ramon Ramon i Vidales: En Pau de la gralla o la Festa Major de la vila (Pau de la Gralla o la Fiesta Mayor del pueblo).

Los hermanos Ramon vivieron en un pueblo que se estaba modernizando y, junto con su amigo Àngel Guimerà, introdujeron la Reinaixença y el catalanismo político en El Vendrell. De hecho, Jaume Ramon i Vidales fue quien dio a conocer al escritor Àngel Guimerà estas ideas y la estima por la lengua catalana.

 

PLACE DES GERMANS RAMON

La place dédiée aux frères Ramon a été ouverte il y a quelques ans où il y avait la maison natale de Jaume Ramon i Vidales (1846-1900) et Ramon Ramon i Vidales (1857-1916), au numéro 4 de la rue Mar, dont seulement la plaque originale se conserve annonçant la naissance de Ramon Ramon dans cette maison et qui actuellement fait partie de la décoration de la place.

Les dessins, faits le 2008 par les peintres Jordi et Iraida Llucià, sont inspirés, en partie, d’une saynète écrite par Ramon Ramon i Vidales : En Pau de la gralla o la Festa Major de la vila (Pau du chalumeau o la fête patronale de la ville).

Les frères Ramon habitaient une ville qui était en train de se moderniser et, avec leur ami Àngel Guimerà, ils introduisaient la Renaissance et le catalanisme politique à El Vendrell. En fait, Jaume Ramon i Vidales a fait connaître à l’écrivain Àngel Guimerà ces idées et l’estime pour la langue catalane.

 

 

 

 
 
 
 

©2019 Ajuntament del Vendrell