jaume carner

Jaume Carner i Romeu (El Vendrell, 1867 - Barcelona, 1934)
Doctor en dret, exercí d’advocat a Barcelona. Es va afiliar al moviment catalanista quan es va formar el Centre Nacional Català, el 1899, presidit per Narcís Verdaguer i Callís, i n’ocupà la vicepresidència. En fusionar-se aquest Centre amb la Unió Regionalista (1901) per formar la Lliga Regionalista, fou un dels dirigents del nou partit, on representà la tendència republicana i d’esquerra. També el 1901 fou el principal organitzador de les famoses eleccions, dites “dels quatre presidents” i de les municipals de Barcelona, les quals significaren l’ensorrada del caciquisme a Catalunya.

El 1904, després de la visita d’Alfons XIII a Barcelona, fou un dels qui se separaren de la Lliga Regionalista, i amb els elements escindits mes esquerrans fundà el setmanari “El Poble Català”, que pel maig del 1906 es convertí en diari. A la fi d’aquest mateix any participà en la fundació del nou partit Centre Nacionalista Republicà (CNR ), del qual fou elegit president.

Participà activament en l’organització de Solidaritat Catalana i en aquesta candidatura fou elegit diputat pel Vendrell. L’any 1910 fou un dels fundadors del partit Unió Federal Nacionalista Republicana (UFNR), que substituí el CNR. El 1914 va formar coalició electoral amb els republicans de Lerroux, que van tenir una gran derrota. Es retragué de la vida política i es consagrà al seu despatx d’advocat, que arribà a ésser un dels més prestigiosos de Catalunya.

El seu apartament de la vida política durà fins la proclamació de la República (1931), fou elegit diputat a les corts en la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i formà part de la Comissió que redactà el projecte d’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

El 15 de desembre de 1931 fou designat Ministre de Finances del segon govern d’Azaña, on va plantejar la reforma tributària i el primer pressupost de la República. Malalt de càncer, hagué de dimitir pel juny de 1933 i va morir a l'any següent.

Col·laborà en diversos periòdics, especialment a “El Poble Català”, i publicà “ Els catalans i el comerç modern” (1919) i diversos treballs jurídics i econòmics. Fou un dels fundadors de la Companyia d’Indústries Agrícoles.


©2019 Ajuntament del Vendrell