Consulta lliure d’un fons documental obert de més de 65.000 documents i 250 títols de revistes i diaris.

Informació general i bibliogràfica.  Atenció i informació per a l’accés, i l’ús de la biblioteca. Servei personalitzat d'informació, recerca i consulta sobre qualsevol tema d’interès, mitjançant el propi fons documentals, a través d’Internet o amb altres recursos externs. També orientació i informació sobre qualsevol aspecte relacionat amb el municipi i la comarca.

Servei de préstec de documents. És gratuït i permet emportar-se a casa un màxim d’11 documents (llibres, revistes, materials audiovisuals) per a un període establert. Cal disposar d’un  carnet de lector que es pot obtenir al mateix moment de la demanda,  presentant el DNI o passaport.             
La biblioteca disposa d’un carnet especial per a entitats, amb què es pot gaudir de condicions especials en el préstec

Préstec interbibliotecari. Ofereix la possibilitat de demanar documents a altres biblioteques. Servei sotmès a tarifa pública.

Serveis informàtics.  La biblioteca disposa d’ordinadors públics per a consulta d’internet i per a la utilització de programari d’’ofimàtica. Part d’aquests serveis estan sotmesos a tarifes públiques. Si es disposa d’ordinador portàtil, es pot accedir gratuïtament a internet a través de Wi-fi (xarxa sense fils).

Fotocopiadora d'autoservei per als documents que són exclosos del préstec.

Audició i visionat de documents sonors i audiovisuals amb auriculars individuals.

Formació d’usuaris. Periòdicament, i a petició dels col•lectius interessats, així com grups escolars i altres, la biblioteca organitza sessions de formació i presentació de la biblioteca

Altres serveis. Serveis per persones amb dificultats de visió com una telelupa i un fons de llibres en Braile; un fons d’audiollibres per llegir escoltant; el servei “Diaris del Món” amb tota la premsa nacional i internacional a l’abast; llibres i novel•les en diferents llengües, extensa col•lecció de partitures, guies de viatges, secció “Ser pares” amb un fons documental relacionat am el món dels infants, etc.

©2019 Ajuntament del Vendrell