El Vendrell, 28 de juny de 2024


La campanya de les activitats d’estiu comença ja amb la posada en marxa, la propera setmana, dels Casals d’estiu i altres activitats artístiques, culturals i esportives.

Un any més, des de la Taula Inclusiva del Pla Educatiu d’Entorn s’han dut a terme diferents accions per garantir el dret que tots els infants i joves tenen a un lleure divers i de qualitat. Per això, es treballa conjuntament entre l’Ajuntament, les entitats, l’escola i les famílies per donar resposta a aquest dret i per seguir treballant per l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

S’han establert diferents mesures de suport com el treball de les entitats, l’acompanyament a les famílies d’infants amb diversitat funcional o el suport econòmic a la contractació de vetlladors/es, entre d’altres. Una d’aquestes mesures consisteix a proporcionar formació especialitzada als equips de professionals que treballen en les activitats d’estiu.

En concret, aquesta setmana, els dies 26 i 27 de juny s’ha realitzat dues d’aquestes formacions sobre el Transtorn de l’Espectre Autista (TEA) que van acompanyades, si es requereix, d’un assessorament individual in situ en cada casal o activitat. Hi han participat 45 persones i s’ha comptat amb l’expertesa d’Aspercamp, entitat especialitzada en TEA i en l’acompanyament a les famílies en el nostre municipi.

A hores d’ara hi ha prop de 70 infants i joves amb diversitat funcional inscrits per participar en activitats com els Casals d’Estiu de Trèvol, La Ballaruga o el Zig Zag, el campus del Consell Esportiu o l’Estiuet artístic de l’Escola Municipal d’Art.

Silvia Vaquero, regidora d’Educació de l’Ajuntament del Vendrell, comenta la importància de comptar amb una entitat com Aspercamp per formar i donar suport als equips de monitors i monitores. I apunta que totes aquestes accions “estan al servei d’aplicar-se segons les necessitats de cada infant i de cada família. Partim de les potencialitats de cadascú i de les seves aficions i interessos. Parlem d’un estiu educador, ric i divertit”.©2019 Ajuntament del Vendrell