El Vendrell, 3 de novembre de 2023

La Biblioteca Pública Terra Baixa és una de les entitats implicades en decidir quines han estat les millors obres de literatura infantil i juvenil escrites en català i publicades durant aquest 2023. Per fer-ho, ha posat en marxa una campanya per buscar infants i joves que vulguin llegir els llibres finalistes i decidir, amb el seu vot, a quins cal atorgar els Premis Atrapallibres i Protagonista Jove.

Per tal de fomentar la lectura en llengua catalana entre els més joves, el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (Ibbycat) convoca aquests guardons i convida infants i joves d’entre 9 i 16 anys a esdevenir jurat d’uns premis literaris. Seran ells qui decidiran quines han estat les millors obres de literatura infantil i juvenil publicades en català aquest any.

El Premi Atrapallibres (en el qual la Biblioteca participa per segon any) s’adreça als infants entre 9 i 12 anys, i es divideix en tres categories: 9, 10 i 11 anys.

El Premi Protagonista Jove està adreçat a adolescents entre 13 i 16 anys i està repartit en dos grups: de 12 a 14 anys i de 14 a 16 anys.

Amb tot, aquestes categories per edats no impedeixen que si algun infant o jove vol llegir una obra d’una categoria diferent a la de la seva edat, ho pugui fer. En cadascun d’aquests grups hi ha tres llibres finalistes, que són els que els participants hauran de llegir.

Els infants i joves que hi vulguin participar podran llegir, entre gener i abril, les tres obres finalistes de la seva categoria i podran comentar-les amb el grup de companys i companyes en el qual s'hagin apuntat. Tant l’accés als llibres a llegir com l’organització de les trobades per comentar-los es farà mitjançant la col·laboració de la Biblioteca. Un cop llegides les lectures i finalitzades les discussions, cada participant donarà una puntuació a cadascuna de les tres obres finalistes: tres punts a la que consideri millor, dos punts a la segona opció i un punt a la tercera.

Per a més informació, cal que els infants i joves interessats a participar-hi es posin en contacte amb la Biblioteca.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell