El Vendrell, 31 d’octubre de 2023

 

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 30 d’octubre una sessió de ple ordinària.

Es van aprovar les actes de les sessions de 25 de setembre i 23 d’octubre de 2023.

Es va donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de 14, 21 i 28 d’agost; 4, 12, 18 i 25 de setembre, i 2, 9 i 16 d’octubre de 2023, i també de Decrets d’Alcaldia.

Tot seguit, es va arribar als acord següents:

-Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-), 9 en contra (Som poble-ERC, Vox, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 1 abstenció (Primer El Vendrell), es va aprovar de forma inicial el Pressupost Municipal per a l’exercici del 2024, de 61 milions d’euros.

-Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-) i 10 en contra (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell), es va aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball per a l’exercici 2024.

-Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-) i 10 en contra (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell), es va aprovar de forma inicial l’expedient de modificació de crèdit 03P/2023 per un import total d’1.018.297,56 euros.

-Per unanimitat, es va aprovar l’aplicació als empleats públics de la Corporació de l’increment retributiu addicional del 0,5% corresponent a les variacions de l’IPCA.

-Per unanimitat, es va aprovar l’autorització de la cessió del contracte administratiu corresponent a la concessió de l’explotació d’un aparcament subterrani per a vehicles automòbils de tres plantes de l’immoble situat entre els carrers del Doctor Güixens, de la Cerdanya, número 15, i l’avinguda de Jaume Carner, número 40.

A partir del següent punt de l’ordre del dia hi va haver l’absència del regidor Jero Merino (PP).

-Per unanimitat, es va aprovar de forma inicial el Reglament d’usos dels equipaments esportius de titularitat municipal.

-Amb 10 vots a favor (govern -PSC i PP-), 2 en contra (Primer El Vendrell i Fem Vendrell) i 8 abstencions (Som poble-ERC, Vox i En Comú Podem), es va aprovar la desestimació del recurs de reposició interposat pel regidor Lluís Navarrete (Primer El Vendrell) contra l’acord del Ple del 7 de juliol de 2023 de posar el nom de Joaquín Seijo a la pista d’atletisme municipal del Vendrell.

-Per unanimitat, es va aprovar el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera.

-Per unanimitat, es va aprovar la dedicació de diferents espais i carrers al món de la música i de la cultura vendrellenca: a la Coral El Petit Estel; al grup musical Lax'n'Busto, i al promotor cultural Joan Toldrà i Nin. La regidora Núria Rovira (PSC) no ha participat en la votació per tenir un vincle familiar amb un dels components de Lax'n'Busto.

-Amb 10 vots a favor (govern -PSC i PP) i 10 en contra (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell), es va aprovar amb el vot de qualitat de l’alcalde la modificació del règim de sessions del Ple per a l’any 2023: celebració l’últim dilluns de cada mes, a les 18 h. No va prosperar l’esmena de Som poble-ERC per facultar l’Alcaldia a modificar el calendari aprovat només per raons de força major.

A partir del següent punt de l’ordre del dia hi va haver l’absència de la regidora Mar Vázquez (Fem Vendrell).

Amb 13 vots a favor (govern -PSC i PP-, Vox i En Comú Podem), 1 en contra (Primer El Vendrell) i 5 abstencions (Som poble-ERC), es va aprovar la designació de la regidora Núria Rovira (PSC) com a representant de l’Ajuntament del Vendrell a PARVEN 93. No va prosperar l’esmena de Primer El Vendrell per afegir als acords que cada vegada que hi hagués una Junta General de PARVEN 93 es fes una Comissió per informar a la resta de regidors del Consistori. Des del govern es va dir que ja hi havia òrgans constituïts per sol·licitar informació, com poden ser les Comissions informatives i el Ple en el punt de precs i preguntes.

-Amb 13 vots a favor (govern -PSC i PP-, Vox i En Comú Podem), 1 en contra (Primer El Vendrell) i 5 abstencions (Som poble-ERC), es va aprovar el nomenament de la regidora Montse Martín (PSC) com a membre del Consell Rector en el Consorci per a l’Atenció Social a la Dependència. En aquest punt tampoc va prosperar una esmena de Primer El Vendrell en el mateix sentit que en l’anterior.

-Per unanimitat, es va aprovar la moció de l’equip de govern sobre el manifest de la necessitat d’un nou traçat del corredor mediterrani ferroviari per l’interior lluny de nuclis poblats, i d’una alternativa provisional urgent de desviament del trànsit de mercaderies utilitzant la infraestructura ferroviària actual. Aquest punt es va aprovar amb una esmena de Som poble-ERC per afegir a l’acord que es demani trobar una solució territorial més àmplia.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Som poble-ERC per a l’impuls de l’activitat esportiva al Vendrell mitjançant diferents accions.

A partir del següent punt de l’ordre del dia hi va haver l’absència de la regidora Jennifer Macía (Som poble-ERC).

-Amb 10 vots en contra (govern -PSC i PP) i 8 a favor (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell i En Comú Podem), es va desestimar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Primer El Vendrell perquè es faci un correcte manteniment dels aparells biosaludables que hi ha al municipi. Des del govern es va dir que ja es feia una revisió per al manteniment i reparació d’aquests espais.

-Amb 10 vots en contra (govern -PSC i PP) i 8 a favor (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell i En Comú Podem), es va desestimar la moció presentada pel grup municipal de Primer El Vendrell per tal que es millorin les connexions de mobilitat entre el Vendrell i l’àrea metropolitana de Barcelona. Des del govern es va dir que s’estava d’acord amb l’esperit de la moció, però que no es votava a favor perquè ja s’hi està treballant des de fa temps i la proposta presentada no canvia el full de ruta que se segueix per aconseguir aquesta millora.

-I, per unanimitat, es va aprovar la moció del grup municipal En Comú Podem per millorar la seguretat vial i la il·luminació a la zona de l’avinguda Els Masos, c/ Enllaç i c/ Mestral.

 

Vídeo acta de la sessió plenària: https://actes.elvendrell.cat/sesiones

Valoracions dels grups municipals: https://www.rtvelvendrell.cat/valoracions-dels-grups-municipals-sobre-el-ple-ordinari-doctubre/©2019 Ajuntament del Vendrell