El Vendrell, 4 de setembre de 2023

Després de l’aprovació en el darrer Ple de la revisió dels plecs de condicions administratives d’acord amb la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, aquest dilluns 4 de setembre ja s’ha publicat la licitació del nou contracte del servei de neteja viària.

Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 3 d’octubre de 2023 (14.30h).

El nou contracte permetrà prestar un bon servei de neteja viària, doblant l’actual, i incorporant la neteja de pipicans, la reposició de papereres o la resolució d’incidències sobrevingudes com les provocades pels temporals.

La renovació del contracte de la neteja viària era una de les prioritats de l'Ajuntament del Vendrell, ja que estava caducat des de l’any 2016 i no permetia cobrir les necessitats reals del municipi.©2019 Ajuntament del Vendrell