El Vendrell, 22 de juny de 2023


L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, va signar ahir dimecres 21 de juny un decret mitjançant el qual estableix les delegacions de diverses àrees de gestió municipal a diferents regidors i regidores per al nou mandat 2023-2027.

Aquestes delegacions hauran de ser presentades al ple extraordinari que es celebrarà demà divendres 23 de juny.

En concret, les delegacions conferides per l’alcalde són les següents:

 

Christian Soriano García

- Seguretat Ciutadana

- Comunicació

- Transparència i Bon Govern

- Festes

- Fires

 

Silvia Vaquero Martín

- Educació

- Turisme

- Cultura i Patrimoni

- Feminismes

- Drets LGBTIQ+

 

Baltasar Santos Fernández

- Serveis Centrals

- Hisenda

- Transformació digital

 

Montserrat Martín Gibert

- Cohesió social

- Salut

- Salut mental

- Serveis Socials

- Gent Gran

- Altres capacitats

- Habitatge

-Benestar Animal

 

Mariona Figueras Morales

- Participació Ciutadana

- Cultura Popular

- Joventut

- Entitats esportives

 

Marta Tobella Nieto

- Cohesió territorial

- Platges

 

Alfons Herrera Mimbrero

Serveis Bàsics:

- Via pública

- Enllumenat

- Aigua

- Manteniment d’edificis

- Cementiri

 

Núria Rovira Costas

- Transformació verda

- Agenda 2030

- Projectes i Planificació del municipi

- Transport sostenible

- Residus

 

Per decret, l’alcalde també ha fet el nomenament de les tinences d’alcaldia, que seran Christian Soriano (1r), Silvia Vaquero (2a) i Marta Tobella (3a).

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell