El Vendrell, 4 de maig de 2023

Del 5 al 12 de maig comença un nou període de preinscripció a les escoles bressol municipals, amb la novetat que el servei per als infants d’1 a 2 anys, és a dir, tots els infants nascuts durant l’any 2022, serà gratuït, sempre i quan s’acrediti la residència al mateix municipi on es fa la sol·licitud.
D’aquesta manera s’amplia la gratuïtat del servei d’escola bressol que ja es va iniciar dos cursos enrere amb els infants de 2 a 3 anys.
Per aquest motiu, les cinc escoles bressol municipals han organitzat unes sessions de portes obertes perquè les famílies interessades puguin conèixer els centres i el seus projectes educatius:

Així, demà divendres, a les 19h, hi ha jornada de portes obertes a l’escola bressol municipal Mestral. El dissabte 6 de maig, durant el matí, les escoles bressol Botafoc, Ralet Ralet i El Riuet de Coma-ruga fan les seves jornades de portes obertes. L’Escola bressol el Puig no fa cap jornada específica, però atén individualment a tothom que tingui interès en conèixer l’escola.

 

Calendari de la preinscripció
Presentació de sol·licituds: del 5 al 12 de maig
Llistes provisionals amb el barem: 19 de maig
Reclamacions: del 23 al 24 de maig
Resolució reclamacions: 25 de maig
Sorteig en cas de desempats: 26 de maig
Llista definitiva d’admissió: 30 de maig
Període de matriculació: de l’1 al 9 juny

Procediment
La preinscripció serà telemàtica omplint la sol·licitud de preinscripció (disponible a partir del dia 5/05).
El formulari degudament omplert s’ha d’enviar i rebreu un correu de confirmació de que l’hem rebut al departament d’Educació.
Documentació Imprescindible
-Llibre de família o document de filiació
-DNI/NIE/Passaport dels progenitors/progenitores/tutors/tutores/acollidors/acollidores
-Targeta sanitària de l’infant

Documentació necessària per a barem
-Carnet de família nombrosa o monoparental (5 punts).
-Certificat d’empresa en què s’acrediti que els dos progenitors treballen o només un en cas de ser monoparental (10 punts).
-Certificat de beneficiari de renda garantida (5 punts).
-Certificat discapacitat greu igual o superior al 33% (5 punts).
-Per treballar al terme municipal (només per als no empadronats al municipi) (5 punts).

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar al correu electrònic: preinscripciovendrell@gmail.com

Hi haurà l’opció de realitzar la preinscripció de forma presencial només sol·licitant cita prèvia trucant al telèfon de la Regidoria d’Educació 977 66 89 62.
L’horari d’atenció al públic serà de 9:00 h a 13:00 h, a l’edifici de l’Antiga Biblioteca, a la Rambla, 24
La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la Sol·licitud de preinscripció, dins del termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a efectes de barem

Puntuació que no requereix documentació
-Tenir germans escolaritzats al mateix centre educatiu (40 punts).
-Que progenitor/a, tutor/a, acollidor/a treballi al centre educatiu (40 punts).
-Quan la petició se sol·liciti per a dos o més germans dins el mateix centre o de diferents grups d’edat (5 punts).
-Per viure al terme municipal (30 punts)

 

EXCEPCIÓ PER ALS INFANTS NASCUTS ALS ANYS 2021 i 2022


• Per a infants nascuts l’any 2021, l’escolarització és gratuïta. Es podran beneficiar d’una plaça pública totes les famílies empadronades al Vendrell abans de l’1 de gener de 2023.
Les famílies empadronades amb posterioritat a l’1 de gener de 2023 hauran d’acreditar l’empadronament adjuntant un contracte de lloguer o un document que indiqui la compra d’un habitatge, dins del municipi.


• Per als infants nascuts l’any 2022, l’escolarització és gratuïta. Podran accedir a una de les places gratuïtes de l’oferta, tota família empadronada al Vendrell abans de l’1 de gener de 2023.

Les famílies empadronades amb posterioritat a l’1 de gener de 2023 hauran d’acreditar l’empadronament adjuntant un contracte de lloguer o un document que indiqui la compra d’un habitatge, dins del municipi.

La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.©2019 Ajuntament del Vendrell