El Vendrell, 29 de març de 2023

Des de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, Gènere i Drets LGTBIQ i en concret del Programa Temps per Cures de l’Ajuntament del Vendrell s’ha valorat positivament la nombrosa resposta de les famílies al Casal de Pasqua 2023. Així, totes les famílies que ho han sol·licitat tenen plaça als Casals i per tant, podran gaudir del servei tant al municipi com als barris marítims. Cal destacar que Temps per Cures pretén invertir en temps, alliberant a les famílies i en especial a les dones per dedicar-se espais de cura personal, entre d’altres.


A més a més, per al casal de Coma-ruga s’ha inclòs un servei de transport “El Cangubus”, que permetrà anar des de diferents parades dels barris marítims fins al Centre cívic de Coma-ruga, on es fa el Casal de Pasqua. Aquest servei permetrà una conciliació igualitària donada la dispersió geogràfica del nostre municipi.©2019 Ajuntament del Vendrell