El Vendrell, 21 de març de 2023

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 20 de març un ple ordinari.

Es va donar compte de les actes de Junta de Govern Local dels dies 24 i 27 de febrer i 6 de març; dels Decrets d’Alcaldia, i dels nomenaments i contractacions pel procediment de màxima urgència durant els mesos de desembre de 2022 i febrer de 2023 a l’Ajuntament del Vendrell.

I es va arribar als acords següents:

Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per millorar la gestió de les baixes del professorat i ampliar els horaris d'accés a les instal·lacions de l'Escola Municipal de Música Pau Casals (EMMPAC).


Amb 4 vots a favor (JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita), 11 en contra (Govern) i 5 abstencions (Som poble-ERC-AM), es va rebutjar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries sobre la suspensió del projecte de la recuperació dunar de les platges del Vendrell.


Amb 7 vots a favor (Som poble-ERC-AM, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), 10 en contra (PSC i Cs) i 3 abstencions (JxV, AVP-FIC i regidora no adscrita), es va rebutjar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Podem per sol·licitar el canvi d'ubicació del Festiuet 2023.


Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Podem per ampliar l'habitatge social.


Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Podem per sol·licitar la cessió d'espais a AAVV i entitats


Al ple hi va haver l’absència de la regidora Eva Mata (Som poble-ERC-AM).

Vídeo acta de la sessió plenària: https://actes.elvendrell.cat/sesiones

Valoracions dels grups municipals: https://www.rtvelvendrell.cat/valoracions-ple-ordinari-del-mes-de-marc/



©2019 Ajuntament del Vendrell