El Vendrell, 8 de març de 2023


La Regidoria de Polítiques d’Igualtat, Gènere i Drets LGTBI de l’Ajuntament del Vendrell organitzarà del 3 al 6 d’abril un Casal de Pasqua en el marc del programa “Temps per Cures” del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat. Aquest programa pretén alliberar temps per a les famílies, i especialment per a les dones, a qui, majoritàriament, s’ha atribuït el treball de les cures i afavorir la conciliació familiar, laboral i personal.

Dies del Casal:
Del 3 al 6 d’abril de 2023

Horaris:
De 9 h a 13 h

Usuaris:
Per a infants d’infantil i primària escolaritzats al municipi del Vendrell i nuclis marítims de 3 a 12 anys.

Lloc on es realitzarà el Casal:
Escola Marta Mata El Vendrell
Centre cívic Coma-ruga

Inscripcions: ( Fins el 24 de març del 2023)

- Per telèfon 977663289
- Per correu igualtat@elvendrell.net
Posteriorment es facilitarà un formulari amb les dades d’inscripció.

Preu:
És un servei gratuït amb places limitades. (Inclou places inclusives). S’estableixen uns criteris de priorització a tenir en compte. (Estan inclosos al formulari d’inscripció)

Documentació:
S’ha d’aportar la documentació requerida a la inscripció al Centre cívic L’Estació o per correu electrònic igualtat@elvendrell.net

Important: La plaça NO queda reservada fins que no es rep una confirmació per correu electrònic o telefònicament.©2019 Ajuntament del Vendrell