El Vendrell, 24 de febrer de 2023

La Policia local ha dut a terme en les darreres setmanes una campanya específica de control i sanció dels vehicles de mobilitat personal (VMP), com els patinets elèctrics, que incompleixin la normativa establerta.

En total, durant la campanya s’han controlat 310 vehicles. Més del 65% dels conductors d’aquests eren majors de 18 anys. Per zones, un terç de les identificacions es van fer a la zona centre.

Segons ha explicat el primer tinent d’alcalde, Christian Soriano, el nombre de vehicles denunciats durant la campanya ha estat de 43. El 50% dels conductors sancionats eren majors de 18 anys. En relació a les zones on s’han detectat les infraccions, es pot dir que aquestes han estan distribuïdes de forma similar a l’illa de vianants, a la resta de zona centre i al Tancat i Mas d’en Gual.

El principal motiu de les denúncies ha estat, amb un 47% dels casos, el de circular per la vorera o zona de vianants. En segon lloc, el de transportar un nombre superior de persones (23%), seguida de la conducció negligent (14%). Altres motius de sanció han estat circular en sentit contrari, circular per una zona prohibida a la circulació, estacionar el vehicle en una zona no habilitada o no obeir les ordres dels agents.

El primer tinent d’alcalde, Christian Soriano, s’ha mostrat satisfet amb la campanya, que tenia com a objectiu anar més enllà de la vessant sensibilitzadora i pedagògica que ja s’ha treballat anteriorment i centrar-se en la vessant sancionadora contra l’incompliment de la normativa vigent: “El que pretenem és aconseguir un ús més responsable d’aquest mitjà de transport i evitar al màxim els possibles accidents, sobretot per protegir la seguretat del vianant”.

De fet, durant l’any 2022 i gener del 2023 dels 238 accidents que es van produir al Vendrell, un 10% hi tenia involucrat un vehicle de mobilitat personal-.

Tal i com ha explicat Christian Soriano, la Policia local continuarà les seves tasques habituals de control del compliment de la normativa en aquesta matèria i de forma periòdica es duran a terme campanyes específiques de control i sanció d’aquest tipus de vehicles.©2019 Ajuntament del Vendrell