El Vendrell, 27 d’octubre de 2022

Es presenta l’avantprojecte pel seu condicionament i conversió en un passeig arbrat

L’Ajuntament del Vendrell ha presentat avui l’avantprojecte pel condicionament del Torrent dels Aragalls que ha de permetre obrir el nucli del Vendrell cap al mar mitjançant la continuació de la via verda i alhora atraure la ciutadania i visitants dels nuclis marítims cap a l’interior. Es pretén condicionar un passeig per finalitzar l’itinerari ciclista i un eix cívic fins la plaça del Pessebre, un passeig capaç de fluir de terra cap a mar i de mar cap a terra endins.

El condicionament d’aquest tram és la primera peça d’un projecte integral per cohesionar el municipi a través de la xarxa de camins i carrils bici.

L’avantprojecte preveu que en tot l’àmbit del projecte es plantegi un recorregut únic tant per a ciclistes i per a vianants. S’ha optat per un ferm únic que comparteixi els dos usos, per tal de minimitzar l’impacte dels nous ferms en la superfície d’actuació. El nou paviment es proposa de sauló sòlid amb un ample de 3 metres, permetent la compatibilitat dels dos usos, ciclistes i vianants. El projecte també hi garanteix l’ombra, amb la plantació d’arbres i arbusts, i la seguretat amb il·luminació al llarg de tot el recorregut.

L’arranjament del torrent contempla tres grans trams:

1) el Passeig: aquest inclouria un parc lineal de 20 metres d’amplada entre l’avinguda del Parlament de Catalunya i el carrer de l’Olivarda. El nou camí se situa onejant al mig. Als costats es conserven els passos per a accés a habitatges unifamiliars.

2) el Roquer: aquest es planteja com un parc lineal d’amplada variable al límit amb el càmping i amb accés des de les tres portes: carrer de l’Olivarda, carrer del Doctor Fleming i carrer de la Masia Català.

3) el “Pas estret”: definit pel carrer Doctor Fleming i l’avinguda Palfuriana, just abans d’arribar a la plaça. És el tram on la secció tranversal del projecte és inferior als altres.


La regidora d’Urbanisme i Medi Ambient, Núria Rovira, ha explicat que aquest avantprojecte “s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de transformar la xarxa de camins cap a una xarxa de mobilitat lenta o de “vida tranquil·la”; una xarxa que connecta les persones dels diferents nuclis i que obre la ciutadania cap al nostre entorn, paisatge i cultura”.


De la seva banda, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacat també que ”estem construint una xarxa de carrils bicis única al país, 7 km per cohesionar el municipi, unint el nucli del Vendrell, els nuclis marítims i Sant Vicenç de Calders poble; és a dir, la plana, la platja i la muntanya”.©2019 Ajuntament del Vendrell