El Vendrell, 11 d’octubre de 2022

Ahir dilluns 10 d'octubre es va signar el conveni entre l’Ajuntament del Vendrell i Càritas Parroquial del Vendrell per a la concessió d’una subvenció corresponent a l’exercici 2022 per oferir ajudes a les persones i famílies que es troben en situació de necessitat i/o exclusió social.


Amb aquesta col·laboració, l'entitat Càritas Parroquial,  a través de les seves activitats, contribueix a complementar l’atenció que s’ofereix des dels Serveis Socials bàsics de l’Ajuntament del Vendrell. 

L’import de la subvenció és de 10.000 euros.©2019 Ajuntament del Vendrell