El Vendrell, 19 d’agost de 2022

 

Aquest divendres 19 d’agost la Policia local del Vendrell ha presentat la incorporació del Dispositiu Conductor d’Energia (DCE), més conegut com a TÀSER, com a nova eina policial en seguretat ciutadana. Aquest dispositiu el portarà el comandament responsable del torn, el qual prèviament ha realitzat un Curs impartit i homologat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i l’objectiu és fer-lo servir d’una manera dissuasiva.

Segons la Regidora de Policia Local, M. Luz Ramírez, aquesta eina té un benefici intern i extern “per donar seguretat als propis agents i als ciutadans i ciutadanes, víctimes d’alguna situació en la que es requereixi l’ús d’aquest DCE amb una contundència poc invasiva”.

L'ús del DCE va lligat, per Bluetooth, al d’una càmera BodyCam o Dispositiu Personal de Gravació (DPG) que portarà el propi agent per tal que quedi registrada la intervenció i ús del mateix. També s’acompanyarà amb un Desfibril·lador Externs Automatitzats (DEA), tal i com estableix la normativa, per poder actuar en cas de necessitat.©2019 Ajuntament del Vendrell