La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, ha anunciat aquest matí durant la visita al Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Vendrell l’augment de la partida pressupostària destinada a la Xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). El pressupost del període 2022-2025 serà més del doble comparat amb el de l’anterior etapa 2018-2021, passant dels 14.603.806 euros fins als 37.433.031 euros.

En concret, aquesta partida s'integra dins del nou Acord Marc 2022-2025 per a la coordinació, cooperació i finançament als ens locals per al desplegament dels serveis i les polítiques d’igualtat i feminismes, signat ahir dijous per la conselleria, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Micropobles de Catalunya.

“Disposem d'una xarxa SIAD de país, que ofereix informació, recursos i acompanya a les dones”.“En aquesta nova etapa, l’increment pressupostari ha de permetre reforçar les polítiques locals i comarcals feministes, millorar la coordinació entre els diferents serveis i oferir una atenció més especialitzada”, ha declarat la consellera d'Igualtat i Feminismes Tània Verge Mestre.

Polítiques feministes locals

Les administracions son clau en l’aterratge de les polítiques en l'àmbit de la igualtat i els feminismes i l’augment pressupostari suposarà un salt qualitatiu en la consolidació d’aquestes mitjançant la Xarxa SIAD. A més, aquest reforç de la Xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) permetrà, d’altra banda, un millor servei a la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situació de violència masclista de Catalunya.

Aquesta consolidació de les polítiques vindrà de la mà de l'estabilització dels i les professionals que hi treballen. Amb el nou Acord Marc la conselleria assumirà un 70% de les despeses de contractació dels serveis municipals i el 100% en el cas de comarcals. A més, també generarà nova ocupació amb la incorporació de personal de suport administratiu, imprescindible per al correcte funcionament dels serveis, i es tindrà en compte la cobertura dels desplaçaments dels i les professionals.

En aquest sentit, la Xarxa també s’enfortirà mitjançant la introducció d’un nou model d’atenció a les dones que millora la coordinació amb la resta de serveis ja siguin, jurídics, laborals, formació o especialitzats en atenció a les violències masclistes. Un nou sistema de treball on es delimitaran els principals àmbits d’actuació i es definiran perfils professionals. “És un canvi de paradigma, l'aportació és històrica, perquè el que volem és que aquesta xarxa es consolidi perquè són serveis de garantia dels drets humans, del dret a la igualtat, del dret a viure lliures de violències masclistes que són prioritat política tant del Govern de la Generalitat com dels ens locals” ha precisat la consellera Verge.

Xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones al Penedès

En el cas de la vegueria del Penedès, la partida destinada a la xarxa de SIAD es traduirà en una inversió de més de 2,5 milions d’euros durant el període 2022-2025. En concret, 2.520.367 euros de pressupost per a la coordinació, la cooperació i el finançament al desplegament de les polítiques i els serveis de promoció de la igualtat i els feminismes.

Pel que fa als Consells Consell de l’Alt Penedès i el Baix Penedès veuran incrementat el seu pressupost en 88.005 € i 78.964 €, respectivament, i en el cas dels municipis que ha visitat la consellera, Vilafranca del Penedès i el Vendrell, disposaran d’un augment de la partida destinada als SIAD de 40.789 euros.©2019 Ajuntament del Vendrell