El Vendrell, 7 de febrer de 2022

La dada d’atur del gener del 2022 és de les millors en 10 anys, en un mes en què normalment s’incrementa el nombre de persones aturades.

La continuïtat de la dinàmica positiva de les dades de l’atur són una mostra d’una recuperació econòmica que, a diferència d’altres anys, es reflecteix amb més estabilitat i menys estacionalitat en l’ocupació.   

En aquest sentit, el regidor de Serveis Econòmics, Baltasar Santos, ha fet una menció especial a la important tasca que es fa des de l’EINA Servei d’Ocupació mitjançant unes polítiques actives d’ocupació que aquest any 2022 estan valorades en 1,7 milions d’euros per desenvolupar programes d’inserció laboral.©2019 Ajuntament del Vendrell